Pierwsza Kompania Kadrowa

Z WikiZagłębie

Pierwsza Kompania Kadrowa - pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 roku w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego. Powstał z połączonych sił Związku Strzeleckiego (popularnie nazywanego "Strzelec") i Polskich Drużyn Strzeleckich.

Żołnierze Kompanii mający związki z Zagłębiem

Pocztówka patriotyczna; reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka "Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów 6 sierpnia 1914"

Lista żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej mających związki z Zagłębiem Dąbrowskim:

Historia Kompanii

Na przełomie lipca i sierpnia 1914 roku zaborcy Polski znaleźli się w stanie wojny. 3 sierpnia w Oleandrach z członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" i Polskich Drużyn Strzeleckich sformowano 1 Kompanię Kadrową.

Przemówienie Józefa Piłsudskiego

Przemówienie Józefa Piłsudskiego do złączonych w kompanię kadrową oddziałów Związków i Drużyn Strzeleckich[1]:

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech Strzelcy przypną do czapek blachy Drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami.

Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.

3 sierpnia 1914 roku, Oleandry, Kraków.

Wymarsz z Krakowa

4 i 5 sierpnia kontynuowano organizację i szkolenie kompanii. W skład kompanii wchodziły cztery plutony, złożone z czterech dziesięcioosobowych sekcji. Pierwotny plan Piłsudskiego przewidywał zajęcie Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie pełno było dawnych bojowników z rewolucji 1906 - 07 i gdzie mógł liczyć na masowe poparcie robotników. Niestety, Zagłębie zajęli zaraz Niemcy[2].

Kompania wymaszerowała 6 sierpnia w stronę Miechowa, w Michałowicach obalając rosyjskie słupy graniczne. Po zajęciu Kielc i bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy w celu wywołania powstania, formacja powróciła do Krakowa, stając się zalążkiem Legionów Polskich.

Pamiątki związane z I KK

Bibliografia

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pieśń Pierwszej Kadrowej:

Przypisy

  1. Józef Piłsudski: Myśli, mowy i rozkazy - wybór i wstęp: Bohdan Urbankowski. Warszawa, 1989, s. 82. ISBN 83-85082-01-8. 
  2. Juliusz Rawicz: Jak się zaczęła niepodległość - recenzja książki Leszka Moczulskiego w Gazecie Wyborczej. 2012.01.25, s. 15.