1914

Z WikiZagłębie

2 sierpnia

  • I wojna światowa - Wojska rosyjskie wysadzają mosty na Brynicy i bez walki opuszczają Sosnowiec do którego wkraczają Niemcy
  • Sławków został zajęty przez wojska austro-węgierskie

12 sierpnia

14 sierpnia

  • Będzin staje się ośrodkiem zarządzania dla niemieckiego okupanta

14 września

18 listopada

8 grudnia

  • Powołano w Zagłębiu tajną Polską Organizację Wojskową(POW). Wkrótce powołano miejskie obwody organizacji

12 grudnia

26 grudnia

  • W Sosnowcu urodził się Jan Kucharski, prozaik, autor utworów dla dzieci i młodzieży, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego