Stanisław Ciechanowski

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Stanisław Ciechanowski
Stanisław Ciechanowski
Imię i nazwisko Stanisław Ciechanowski
Data i miejsce urodzenia 1845
Warszawa
Data i miejsce śmierci 1927
Grodziec
Zawód prawnik, przedsiębiorca
Odznaczenia
....

Stanisław Ciechanowski - (ur. 1845 w Warszawie, zm. 1927 w Grodźcu) prawnik, przedsiębiorca.

Życiorys

Syn Jana Ciechanowskiego herbu Skarbień, "Referendarza Stanu, Sekretarza Generalnego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu". Absolwent Szkoły Głównej w Warszawie. Studia prawnicze ukończył w Paryżu. Po śmierci ojca przejął należący do niego majątek w Grodźcu.

Od 1899 roku prezes Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. Do 1925 roku był właścicielem cementowni "Grodziec", którą we wspomnianym roku sprzedał belgijskiemu koncernowi "Solvay". Od 1905 do 1918 roku sprawował funkcję sędziego gminnego.

Stanisław Ciechanowski był także prezesem Kółka Rolniczego w Grodźcu, którego był założycielem. W 1903 r. założył i zaczął wydawać "Przegląd Górniczo – Hutniczy".

Rodzina

Jego żoną była Maria Garbińska (18631953). Jej imieniem Stanisław Ciechanowski nazwał uruchomioną przez niego jedną z grodzieckich kopalń. Synem Stanisława Ciechanowskiego był Jan Maria Włodzimierz Ciechanowski - ambasador RP w USA w okresie drugiej wojny światowej.

Biogram opracował: Dariusz Majchrzak

Bibliografia

 • Dariusz Majchrzak, Miejsca Pamięci w Będzinie, Będzin 2010
 • Bolesław Ciepiela, Kopalnia węgla kamiennego "Grodziec" - 170 lat grodzieckiego górnictwa węglowego 1823-1993, Będzin - Grodziec 1994
 • Bogdan Ćwięk, Górnictwo Polskie XX wieku, Tom I, lata 1900-1950
 • Elżbieta Gondek, Oświata w regionie, [w:] Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej (1918 - 1939), praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka, Sosnowiec 2005
 • Jerzy Jaros, Historia Górnictwa Węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, Katowice-Kraków 1969
 • Jerzy Jaros, Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie (1136-1976), Warszawa - Kraków 1978
 • Jerzy Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich (Wyd. II), Katowice 1984
 • Jerzy Jaros, "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7), Przegląd Górniczy 1992, nr 12
 • Marian Kantor-Mirski, Królewskie Miasto Będzin, Sosnowiec - Będzin 1996
 • Wiesław Kurdowski, 150 lat przemysłu cementowego na ziemiach polskich, Budownictwo, Technologie, Architektura, Nr 3/2007
 • Marek Nita, Rozwój górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim od końca XVIII w. do 1914r.,[w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początku XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych pod red. naukową D. Rozmusa i S. Witkowskiego, Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Sosnowiec 2009
 • Zbigniew Olszewski, Początki przemysłu górniczego w majątku grodzieckim, Przegląd Górniczy nr 1 (832), t.49, Warszawa 1993
 • Józef Piłatowicz, Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939r., T. II, Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939r., Warszawa 2005r.
 • Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim, nakładem Komitetu Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 1939
 • Pustuła, Skarbiński Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XXXVIII/I, zeszyt 156
 • Czesław Srzednicki, Początki polskiego przemysłu cementowego, Cement Wapno Beton, nr 5/2007
 • Marian Stelmach, Sto lat polskiego cementownictwa, Cement-Wapno-Gips, nr 10/1957
 • Zenon Szmidtke, "Skarboferm" 1922-1939, Opole 2005
 • Andrzej Wierzbicki, Żywy Lewiatan. Wspomnienia, Warszawa 2001; Leszek Zachuta, Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000, Kraków 2004;
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, Kraków 1970;
 • Dokumenty rodzinne

Linki zewnętrzne