1918

Z WikiZagłębie

10 lutego

3 kwietnia

12 września

1 października

  • Rozpoczął się strajk powszechny robotników w Zagłębiu

29 listopada

  • W Sosnowcu, dla uczczenia odzyskania niepodległości miało miejsce uroczyste nabożeństwo odprawione przez ks. Franciszka Plenkiewicza, które odbyło się w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Nabożeństwu będącemu jednocześnie manifestacją patriotyczną towarzyszyła asysta oddziału odrodzonego Wojska Polskiego, dowodzonego przez kpt. Czesława Młota-Fijałkowskiego. Czterech polskich żołnierzy z tego oddziału służyło do mszy a podczas ewangelii oddano salwy honorowe.

15 grudnia

  • W Sosnowcu na placu przed kościołem parafialnym (obecną katedrą) odbyła się uroczysta, wojskowa przysięga Garnizonu Miasta Sosnowca na wierność Odrodzonej Ojczyzny

1918