1863

Z WikiZagłębie

4 lutego

5 lutego

6 lutego

  • Powstańcy Styczniowi docierają do Maczek - Granicy skąd uciekają oddziały rosyjskie. Następnie udają się do Sosnowca, gdzie odbijają dworzec

20 lutego

  • Powstańcy Styczniowi tracą Olkusz i Maczki na rzecz Rosjan
  • W Żarnowcu doszło do bitwy powstańców styczniowych z oddziałami rosyjskimi

22 lutego

  • Powstańcy Styczniowi tracą Dąbrowę na rzecz Rosjan

10 kwietnia

  • Bitwa powstańców styczniowych z Rosjanami pod Broszęcinem. W bitwie ginie m.in. Teodor Cieszkowski

4 maja

W Podlesiu (ob. dzielnicy Bukowna) duży oddział powstańczy Józefa Miniewskiego wraz z włoskimi i francuskimi ochotnikami dowodzonymi przez pułkownika Francesco Nullo pokonuje wojska rosyjskie, które z dużymi stratami uciekają do Olkusza.

5 maja