Kategoria:Nazwy miejscowe w Zagłębiu Dąbrowskim

Z WikiZagłębie

Nazwy miejscowe w Zagłębiu Dąbrowskim

Klasyfikacja nazw miejscowych może się opierać o różne kryteria. We współczesnej onomastyce istnieje kilka klasyfikacji. W Polsce stosowane są dwie: oparta o kryterium znaczeniowe i kryterium strukturalno-gramatyczne:

Klasyfikacja oparta na kryterium znaczeniowym odróżnia nazwy:

miejscowości,

nazwy topograficzne (np. Rybnik, Dąbrowa, Skała, Grabowa), nazwy kulturowe(np. Poręba, Mosty, Środa), nazwy dzierżawcze, tworzone za pomocą kilku przyrostków (np. Dalechów, Cieszęcin, Radom, Racibosko), nazwy zdrobniałe (deminutywne), powstałe w oparciu o nazwy pobliskich osad (np. Racławiczki, Szydłowiec, Zborowczyk).

ludzi, które dopiero później stały się nazwami miejscowości.

nazwy etniczne, określające pierwotnie gromadę ludzką na podstawie jej pochodzenia lub położenia jej osady (np. Zalesiany, Pogórzyce, Łysogórce, Konojady, Czechy), nazwy patronimiczne, określające pierwotnie potomków lub poddanych człowieka, od którego imienia wzięli nazwę (np. Michałowice, Doktorowce, Janowięta), nazwy służebne odnoszące się nazwy zajęcia wykonywanego kolektywnie przez mieszkańców: (np. Piekary, Złotniki, Strzelce), nazwy rodowe, wywodzące się od wspólnego przezwiska lub przydomka mieszkańców (np. Bolesty, Czajki, Łosie). W ustaleniu klasyfikacji nazw konieczne jest poznanie jej pochodzenia (etymologii).

Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna (formalna) wyróżnia nazwy:

prymarne ( bez specjalnych sufiksów toponimicznych),

wywodzące się z imion pospolitych (apelatywami) (np. Bagno – bagno, Skała – skała), wywodzące się od nazw/imion osób (np. Kwaczała, Skowronek).

sekundarne (tworzone za pomocą sufiksów toponimicznych),

sufiksalne (np. Poznań, Brzeżany, Racławice), prefiksalne (np. Podgóra, Zanoteć, Podradom), sufiksalno-prefiksalne (np. Międzylesie, Zagórze, Nagórzyce).

złożone (składające się z dwóch rdzeni).

złożenia (np. Bębogóra, Czarnolas, Wyszogród), zrosty (np. Białystok, Babimost), zestawienia syntaktyczne (np. Nowy Dwór, Mały Płock).

Strony w kategorii „Nazwy miejscowe w Zagłębiu Dąbrowskim”

Poniżej wyświetlono 200 spośród wszystkich 559 stron tej kategorii.

(poprzednia strona) (następna strona)
(poprzednia strona) (następna strona)