Konstantynów (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Konstantynów - taką nazwę nosiła osada utworzona w połowie XIX wieku między Środulą,Sielcem a Pogonią, nazwana tak na cześć wielkiego księcia rosyjskiego Konstantego Romanowa. Zamieszkiwali ją robotnicy zatrudnieni w okolicznych zakładach przemysłowych.

Do najważniejszych z nich należały:

Hutę "Katarzyna" wybudował w latach 1881-1883 górnośląski koncern pn. Zjednoczone Huty Królewska i Laura. Była największym zakładem spośród hut żelaza na terenie Sosnowca. Funkcjonowała do niedawna - ostatnio jako huta "Buczek" S.A. (z dawną rurkownią Huldczyńskiego tworzyła jedno przedsiębiorstwo).

Wspomniana wyżej fabryka kotłów założona przez siemianowickiego fabrykanta Wilhelma Fitznera w 1880 roku stała się głównym zakładem przemysłu metalowego w Sosnowcu. Upaństwowiona po II wojnie światowej, nosiła m.in. nazwę "FAKOP". Zmodernizowany zakład tworzy obecnie spółkę z o.o. z kapitałem zagranicznym pod nazwą "Foster Wheeler Energy Fakop" i produkuje kotły fluidalne.

W końcu XIX wieku w Konstantynowie mieszkało ponad 3 000 osób. Dziesiątą część osady stanowili Żydzi. Miały tutaj miejsce burzliwe wydarzenia. Podczas Powstania Styczniowego w 1863 roku, jeden z oddziałów Langiewicza, wycofując się w stronę granicy prusko-austriackiej stoczył w Konstantynowie bitwę z grupą żołnierzy rosyjskich. Trzydziestu poległych powstańców pochował wójt Sielca w zbiorowej mogile. Miejsce potyczki upamiętnia przydrożna kapliczka ufundowana przez Zofię von Thomas-Rudzką - matkę powstańca, który wówczas poległ.

Świadkiem tragicznych wydarzeń była huta "Katarzyna". Podczas rewolucji 1905 roku, w dniu 9 lutego, demonstrujących pod zakładem robotników krwawo rozgromiło wojsko carskie. Zginęło 48 osób, a około 150 odniosło rany.

Galeria

Bibliografia