Prawno-historyczne aspekty działalności zarządów gminnych w Zawierciu w latach 1915-2002

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Prawno-historyczne aspekty działalności zarządów gminnych w Zawierciu w latach 1915-2002.jpg
Tytuł Prawno-historyczne aspekty działalności zarządów gminnych w Zawierciu w latach 1915-2002
Rok wydania 2004
Miejsce wydania Zawiercie
Wydawca Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu
Liczba stron 68
Autor
Autor Jerzy Abramski

Informacje:

Autor: Jerzy Abramski

Wydawca: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu

ISBN 83-913341-3-9

Miejsce i rok wydania: Zawiercie, 2004

Ilość stron: 68

Przedmowa

W trakcie dokonywania badań działalności organów gminy w ujęciu ewolucyjnym mogą pojawiać się różne bariery, kłopoty. Szczególne kłopoty ujawniają się podczas analizy materiałów źródłowych. Dociekliwy czytelnik może zastanawiać się i postawić pytanie, jakim stanem tworzywa źródłowego dysponował autor. Zasoby archiwalne o pracy rad miejskich i zarządów gminy w Zawierciu są zróżnicowane. Nie zachowały się oryginalne dokumenty O pierwszych radach i zarządach z lat 19151918. Pozostały nieliczne sprawozdania z posiedzeń rad miejskich z okresu międzywojennego i tylko dlatego, że dołączono je do budżetów gminnych przesyłanych do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Brakuje materiałów z posiedzeń Magistratu do 1939 roku. Nieliczne materiały znajdują się wprawdzie w Archiwum Państwowym w Katowicach, ale nie zostały opracowane przez służby archiwalne. Dlatego są niedostępne dla badaczy. Dostępne są materiały z sesji Miejskiej Rady Narodowej sporządzone w latach 19451950 i niewielka ilość protokołów z posiedzeń Magistratu. Dopiero od 1990 roku gromadzona jest pełna dokumentacja w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. Oczywiście pomijam zasoby archiwalne z pracy rad narodowych. Celem pracy autora było problemowe, syntetyczne ujęcie zagadnień. Przedłożona rozprawa prezentuje się nader skromnie. Zawiera cztery rozdziały. Pierwszy rozdział „Usytuowanie terytorialne” wskazuje drogę Zawiercia od Województwa Krakowskiego do Województwa Śląskiego. Krótki jest drugi rozdział „Magistrat Zawiercia w latach 19151918” adekwatny do istniejących zasobów materiałowych. Opracowane materiały mojego autorstwa związane z tematyką Zawiercia zostały zamieszczone między innymi w książkach: Studium monograficzne Zawiercie 1994; Zawiercie. Studium monograficzne — Suplement w 2001 roku; Encyklopedii Dąbrowa Górnicza 1996 i Encyklopedii Zawiercia 2002 roku. W tych publikacjach zamieściłem zagadnienie „Wybory do organów samorządu terytorialnego” poszerzone w rozdziale III o tej samej nazwie. Rozdział IV „Funkcjonowanie i rezultaty działalności organów wykonawczo-zarządzających gminy Zawiercie” jest stosunkowo najobszerniejszy. Zawarłem w nim rozważania o strukturze zarządów gminnych, sytuację finansową miasta na przestrzeni lat 19192000 jakże ważną dla istnienia instytucji samorządu terytorialnego. Zwróciłem uwagę na efekty działalności zarządów miejskich. Opracowanie zawiera elementy rozważań prawno-historycznych i jest rezultatem blisko 30-letniej pracy nad przeszłością i współczesnością Zawiercia. Autor składa serdeczne podziękowania Jego Magnificencji Rektorowi Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu prof, dr. hab. Jackowi Kasperczykowi i Dziekanowi tej Uczelni prof. dr. hab. Krzysztofowi Sokalskiemu za życzliwość i zachęcanie do pisania rozprawy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu za udostępnienie materiałów i dokumentów źródłowych.

Spis treści:

Strona 03 • Przedmowa

strona 05 • Biogram Autora

strona 07 • I. Usytuowanie terytorialne

strona 10 • Jurydyki

strona 15 • II. Magistrat Zawiercia w latach 1915—1918

Strona 17 • III. Wybory do organów samorządu terytorialnego

strona 23 • IV. Funkcjonowanie i rezultaty działalności organów wykonawczo-zarządzających gminy Zawiercie

strona 23 • 1. Uwagi o strukturze zarządów gminnych

strona 26 • 2. Sytuacja finansowa miasta w dobie samorządowej

strona 35 • 3. Rezultaty działalności zarządów miejskich w Zawierciu

strona 45 • Zakończenie

Strona 47 • Aneks

strona 59 • Bibliografia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego