1919

Z WikiZagłębie

19 stycznia

6 lutego

  • W Dłużcu koło Olkusza urodził się Jan Karoń, skrzypek, polski artysta lutnik, współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników

10 marca

  • W Czeladzi w okolicach kopalni Saturn miał miejsce poważny incydent graniczny. Silny oddział niemiecki przekroczył granicę atakując polskich żołnierzy. Walki trwały kilka godzin. Po stronie polskiej poległo trzech żołnierzy a dziesięciu odniosło rany.

13 marca

  • W Sosnowcu miał miejsce pogrzeb trzech poległych polskich żołnierzy, którzy zginęli 10 marca 1919 roku podczas walk w Czeladzi, w okolicach kopalni Saturn, gdy Silny oddział niemiecki przekroczył granicę. Pogrzeb żołnierzy przekształcił się w ogromną patriotyczną manifestację, z udziałem tysięcy mieszkańców regionu.

24 marca

  • W Sosnowcu uroczyście obchodzono 125-tą rocznicę Przysięgi Tadeusza Kościuszki na Krakowskim Rynku. Elementem tych obchodów były uroczystości religijne we wszystkich sosnowieckich kościołach, zbiórka na Skarb Narodowy oraz przemianowanie w tym dniu dawniejszej Szkoły Aleksandryjskiej na Szkołę powszechną im. Tadeusza Kościuszki.

20 kwietnia

11 maja

  • Odbyło się walne zebranie członków KS Union, które podjęło uchwałę o zmianie nazwy klubu na KS Sosnowiec. Dokonano także wyboru tymczasowego Zarządu. Prezesem został Czesław Kowalski.

2 sierpnia

  • Scalenie powiatu będzińskiego i dąbrowskiego pod nazwą będzińsko-dąbrowski w ramach utworzonego województwa kieleckiego

18 sierpnia

23 sierpnia

  • W Sosnowcu odbył pogrzeb sześciu poległych powstańców śląskich. Wydarzenie to zamieniło się w wielką manifestację patriotyczną

26 października

5 listopada

19 grudnia