Ulica Bolesława Prusa (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Ulica Bolesława Prusa w Sosnowcu – ulica na Środuli, stanowiąca historyczną granicę z Konstantynowem [1-5].

Na planie W. Michalskiego 1936
Na planie Wyd. Księgarnia "Wiedza", dr. poł. lat 30' XXw.

Oznaczana na mapach przed włączeniem Środuli w granice Miasta, nazywana od lat dziesiątych ubiegłego stulecia: Środula A (1916), Środula A / Bolesława Prusa (1923), Bergzeile (1940). Stanowiła alternatywny trakt łączący Środulkę z Zagórzem, jednak utraciła tę rolę wraz z przekształceniami architektonicznymi zachodniej Środuli i przebudową układu komunikacyjnego Miasta [1, 2, 5].

Jej przebieg ustalony jest z zachodu na wschód. Odchodzi od ulicy Stefana Okrzei (Środula / Stefana Okrzeji / Zeilenweg), przy czym jest przedzielona ulicą Cypriana Kamila Norwida i skomunikowana z nią nieutwardzonym łącznikiem. Włączona w zespół rozgałęzień osiedlowych ulicy Juliusza Kossaka (Środula E / Środula E / Juliusza Kossaka / Taubenweg). Historyczny ślad jest zbieżny z fragmentem ulicy Wita Stwosza, równoległym do budynków 12-18. Trakt po przecięciu linii domów przy ulicy Wita Stwosza 20-24 jest zgodny z pierwotnym. Od północy łączy się, odpowiednio, z ulicami Wincentego Cichopka, Antoniego Frankiewicza, Stanisława Wyspiańskiego (Środula VI / Środula VI / Stanisława Wyspiańskiego / Siedlerzeile), Jakuba Michałowskiego oraz Stefana Jędryczki. Skrzyżowanie z ulicą Stefana Jędryczki komunikuje z ulicą Cypriana Kamila Norwida; przekształcone (2021) do formy ronda, przy czym wcześniej to rozwiązanie przyjęto dla połączenia z ulicą Antoniego Frankiewicza. Przedłużeniem ulicy Bolesława Prusa jest, od wiaduktu nad ulicą 3 Maja (Trzeciego Maja / Strasse des 3. Mai / Trzeciego Maja / Hauptstrasse / 3 Maja / Stalinogrodzka / Czerwonego Zagłębia), aleja Księdza Franciszka Blachnickiego (Przyjaźni). Przed przebudową Środuli z ulicą Bolesława Prusa łączyły się ulice Aleksandra Wieczorka oraz Jana Szreniawskiego [6-13].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 5. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2000.

4. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 3. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1996.

5. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

6. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

7. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

8. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

9. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

10. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

11. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

12. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

13. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.