Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje (2)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje 2.jpg
Sosnowiec obraz miasta i jego dzieje I II okładka.jpg
Tytuł '''Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje (2)'''
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 826
Format 200x250 mm
Pod redakcją
Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego

INFORMACJE:

Praca zbiorowa pod redakcją: Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego

Wydawca: Muzeum w Sosnowcu

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2016

Ilość stron: 826

Oprawa: twarda z obwolutą

ISBN 978-83-944689-1-0 (tom 2)

ISBN 978-83-944689-2-7 (całość)

OPIS:

Monumentalna praca naukowa w formie monografii miasta Sosnowca, wydana w dwóch tomach z czego:

Tom I Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje - liczy 978 stron

Tom II Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje - liczy 826 stron.

Nakład 600 egzemplarzy

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ CZWARTA - POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY W OKRESIE MIĘDZY PRZEŁOMAMI WIEKÓW XIX/XX ORAZ XX/XXI

 • strona 15 • Wprowadzenie - Alicja Szajnowska-Wysocka
 • strona 16 • Stan i dynamika zaludnienia -Alicja Szajnowska-Wysocka
 • strona 23 • Struktury ludnościowe - Alicja Szajnowska-Wysocka
 • strona 37 • Czynniki rozwoju demograficznego - Alicja Szajnowska-Wysocka
 • strona 50 • Rozkład przestrzenny ludności w latach 1978-2002 - Iwona Kantor-Pietraga
 • strona 62 • Bibliografia
 • strona 64 • Streszczenie

CZĘŚĆ PIĄTA - PRZESTRZEŃ GOSPODARCZA SOSNOWCA

 • strona 69 • Główne elementy zagospodarowania przestrzennego Sosnowca - Edward Duś
 • strona 78 • Przemysł Sosnowca w drugiej połowie XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku - Maria Tkocz
 • strona 93 • Handel detaliczny w Sosnowcu - Edward Duś, Elżbieta Zuzańska-Żyśko
 • strona 109 • Transport jako element integrujący przestrzeń - Marcin Rechłowicz, Andrzej Soczówka
 • strona 126 • Bibliografia
 • strona 129 • Streszczenie

CZĘŚĆ SZÓSTA - KULTURA I NAUKA

 • strona 135 • Działalność kulturalna
 • strona 135 • Proza o Sosnowcu i w Sosnowcu -Agnieszka Nęcka
 • strona 144 • Poezja w Sosnowcu i o Sosnowcu - Paweł Majerski
 • strona 155 • Sosnowieccy krytycy literaccy - Magdalena Boczkowska
 • strona 163 • Dzieje Teatru Zagłębia i innych scen sosnowieckich - Dorota Fox
 • strona 182 • Kino w Sosnowcu - Jan F. Lewandowski
 • strona 185 • Muzyka w Sosnowcu - Tomasz Kostro
 • strona 192 • Środowisko plastyczne w Sosnowcu po 1945 roku - Ilona Gajda
 • strona 208 • Życie kulturalne w mieście do 1989 roku - Elżbieta Gondek
 • strona 230 • Życie kulturalne w Sosnowcu po 1989 roku - Małgorzata Malinowska-Klimek
 • strona 274 • Kulturotwórcza rola Kościołów i związków wyznaniowych w przestrzeni miejskiej Sosnowca - ks. Mariusz Trąba
 • strona 299 • Prasa w Sosnowcu jako instrument kultury informacyjnej - Elżbieta Gondek
 • strona 322 • Architektura i sztuka
 • strona 322 • Zabytkowa architektura i sztuka miasta Sosnowca - Irena Kontny, Jacek Owczarek
 • strona 385 • Architektura Sosnowca w latach 1945-2015. Wybrane zagadnienia 70-letniej tradycji - Ryszard Nakonieczny
 • strona 420 • Pomniki Sosnowca - Przemysław Nadolski
 • strona 424 • Etnologia wsi i miasta
 • strona 424 • Zarys etnografii Sosnowca - Katarzyna Sobota-Liwoch
 • strona 454 • Folklor pieśniowy Sosnowca i okolic - Krystyna Turek
 • strona 466 • Rola małej architektury sakralnej w kulturowym krajobrazie Sosnowca - Kinga Czerwińska
 • strona 479 • Pamięć jako świadek przemian i przeobrażeń miasta - Dobrawa Skonieczna-Gawlik
 • strona 490 • Język mieszkańców Sosnowca
 • strona 490 • Przeszłość językowa mieszkańców Sosnowca - Krystyna Kleszczowa, Anna Latusek
 • strona 505 • Współczesna polszczyzna mieszkańców Sosnowca - Aldona Skudrzyk
 • strona 519 • Bibliografia
 • strona 537 • Streszczenie

CZĘŚĆ SIÓDMA - WSPOŁCZESNY OBRAZ MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW

 • strona 551 • Wprowadzenie - Wojciech Świątkiewicz
 • strona 553 • Miasto w świadomości jego mieszkańców
 • strona 553 • Autoportret mieszkańców miasta - Wojciech Świątkiewicz
 • strona 562 • Miasto w oczach mieszkańców -Andrzej Górny
 • strona 567 • Orientacje na wartości - między sacrum a profanum
 • strona 567 • Praca i wzory konsumpcji - Justyna Kijonka
 • strona 571 • Czas wolny - Andrzej Górny
 • strona 575 • Religijność w przestrzeni kulturowej miasta - Wojciech Świątkiewicz
 • strona 588 • Lokalne społeczeństwo obywatelskie
 • strona 588 • Kultura obywatelska mieszkańców miasta - Zbigniew Zagała
 • strona 592 • Postawy polityczne mieszkańców Sosnowca - Weronika Ślęzak-Tazbir
 • strona 596 • W poszukiwaniu zadomowienia
 • strona 596 • Wymiary identyfikacji społecznych - Wojciech Świątkiewicz
 • strona 602 • Zielono-czarny Sosnowiec. Stygmaty marginalizacji i wykluczenia - Maria Świątkiewicz-Mośny
 • strona 607 • Tożsamość miasta i jego mieszkańców wobec wyzwań przyszłości
 • strona 607 • Między odkryciem a wynalazkiem. Tożsamość mieszkańców miasta w (późnej) nowoczesności - Tomasz Burzyński
 • strona 610 • Wzory podejmowania ryzyka jako wymiar tożsamości mieszkańców Sosnowca - Jan Burzyński
 • strona 615 • Sosnowiec w oaach socjologów. Wnioski z badań - Wojciech Świątkiewicz
 • strona 620 • Bibliografia
 • strona 623 • Streszczenie
 • strona 629 • "Czerwone Zagłębie" - Zygmunt Woźniczka
 • strona 647 • Bibliografia
 • strona 648 • Streszczenie
 • strona 651 • Sosnowiec i Zagłębie w świadomości Polaków - Marek Cetwiński
 • strona 662 • Bibliografia
 • strona 663 • Streszczenie
 • strona 665 • Aneksy
 • strona 667 • Osady, osiedla i charakterystyczne miejsca Sosnowca - Przemysław Nadolski
 • strona 690 • Sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i przewodniczący prezydiów rad narodowych miejscowości na terenie obecnego miasta Sosnowca - Przemysław Nadolski
 • strona 702 • Zmiany nazw ulic Sosnowca i jego obecnych dzielnic - Przemysław Nadolski
 • strona 741 • Wykaz zakładów przemysłowych na obszarze obecnego Sosnowca - Przemysław Nadolski
 • strona 760 • Kalendarium
 • strona 793 • Indeks osób