Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje (1)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje 1.jpg
Sosnowiec obraz miasta i jego dzieje I II okładka.jpg
Tytuł '''Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje (1)'''
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 978
Format 200x250 mm
Pod redakcją
Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego

INFORMACJE:

Praca zbiorowa pod redakcją: Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego

Wydawca: Muzeum w Sosnowcu

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2016

Ilość stron: 978

Oprawa: twarda z obwolutą

ISBN 978-83-944689-0-3 (tom 1)

ISBN 978-83-944689-2-7 (całość)

OPIS:

Monumentalna praca naukowa w formie monografii miasta Sosnowca, wydana w dwóch tomach z czego:

Tom I Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje - liczy 978 stron

Tom II Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje - liczy 826 stron.

Nakład wydania liczy 600 egzemplarzy

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

 • strona 11 • List Prezydenta Miasta Sosnowca
 • strona 13 • Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • strona 15 • Wprowadzenie - Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski

SOSNOWIEC - ZAGŁĘBIE - POLSKA

 • strona 25 • Geneza "Czerwonego Zagłębia" w historiografii - Marek Cetwiński
 • strona 37 • Bibliografia
 • strona 39 • Streszczenie

CZĘŚĆ PIERWSZA - ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE. ROZWÓJ PRZESTRZENNY

 • strona 43 • Położenie miasta na tle jednostek administracyjnych i fizycznogeograficznych - Damian Absalon
 • strona 48 • Budowa geologiczna obszaru miejskiego. Charakterystyka złóż węgla kamiennego i stan ich zagospodarowania w granicach miasta - Jerzy Cabała, Jerzy Żaba
 • strona 67 • Rzeźba terenu na obszarze Sosnowca - Jolanta Pełka-Gościniak, Tadeusz Szczypek
 • strona 74 • Klimat Sosnowca - Tadeusz Niedźwiedź, Łukasz Małarzewski
 • strona 86 • Charakterystyka hydrologiana. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze miasta - Damian Absalon, Stanisław Czaja,Andrzej T. Jankowski
 • strona 105 • Charakterystyka hydrogeologiczna - Jacek Różkowski
 • strona 113 • Przemiany i współczesny stan środowiska biotycznego na obszarze miasta - Andrzej Czylok
 • strona 121 • Sosnowiec na mapach od pierwszej połowy XVIII wieku do czasów współczesnych - Andrzej Konias, Grzegorz Jankowski
 • strona 133 • Rozwój terytorialny miasta - Grzegorz Jankowski
 • strona 137 • Uwarunkowania rozwoju turystyki w Sosnowcu - Anna Nitkiewicz-Jankowska, Grzegorz Jankowski
 • strona 148 • Kształtowanie się układu osadniczego Sosnowca - Robert Krzysztofik
 • strona 163 • Bibliografia
 • strona 171 • Streszczenie

CZĘŚĆ DRUGA - PRADZIEJE I WCZESNE ŚREDNIOWIECZE REGIONU DZISIEJSZEGO SOSNOWCA

 • strona 181 • Pradzieje i wczesne średniowiecze regionu dzisiejszego Sosnowca - Jacek Pierzak, Katarzyna Sobota-Liwoch
 • strona 214 • Bibliografia
 • strona 219 • Streszczenie

CZĘŚĆ TRZECIA - DZIEJE OBSZARU WSPÓŁCZESNEGO SOSNOWCA

 • strona 223 • Przynależność polityczna, administracyjna i kościelna terenu obecnego Sosnowca - Zdzisław Jedynak
 • strona 240 • Właściciele terenu współczesnego Sosnowca - Zdzisław Jedynak
 • strona 255 • Osadnictwo średniowieczne i nowożytne do początków XIX wieku - Antoni Barciak, Zdzisław Jedynak
 • strona 274 • Heraldyka i sfragistyka z terytorium obecnego miasta Sosnowca - Bożena Małachowska, Tomasz Kałuski
 • strona 308 • Czasy rewolucji przemysłowej
 • strona 308 • Procesy protoindustrialne - Przemysław Nadolski
 • strona 316 • Industrializacja - Przemysław Nadolski
 • strona 330 • Rody przemysłowców w dziejach terenów współczesnego Sosnowca - Przemysław Nadolski
 • strona 342 • Uwłaszczenie chłopów - Zdzisław Jedynak
 • strona 345 • Ludność i struktura społeczno-zawodowa - Zdzisław Jedynak
 • strona 348 • Organizacje polityczne i społeczne - Zdzisław Jedynak
 • strona 352 • Ruch niepodległościowy i robotniczy - Zygmunt Woźniczka
 • strona 372 • Życie codzienne w Sosnowcu w XIX wieku -Zygmunt Woźniczka
 • strona 387 • Powstanie miasta - Przemysław Nadolski
 • strona 403 • Od I do II wojny światowej
 • strona 403 • W przededniu i podczas I wojny światowej - Przemysław Nadolski
 • strona 418 • Czas powstań śląskich plebiscytu - Paweł Parys
 • strona 427 • Administracja państwowa i samorządowa - Przemysław Nadolski
 • strona 433 • Życie polityczne - Joanna Januszewska-Jurkiewicz
 • strona 444 • Struktura gospodarcza - Przemysław Nadolski
 • strona 453 • Ludność i struktura społeczno-zawodowa - Dariusz Majchrzak
 • strona 457 • Życie codzienne w Sosnowcu w okresie międzywojennym - Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec
 • strona 473 • W latach II wojny światowej
 • strona 473 • Sosnowiec i jego mieszkańcy w latach II wojny światowej - Mieczysław Starczewski
 • strona 523 • Gospodarka w okresie II wojny światowej - Przemysław Nadolski
 • strona 529 • W latach 1945-1989
 • strona 529 • Budowa systemu hegemonii PPR 1945-1948 - Kazimierz Miroszewski
 • strona 541 • Sosnowiec w latach 1948-1989. Życie polityczne - Andrzej Małkiewicz, Zygmunt Woźniczka
 • strona 597 • Młodzieżowe organizacje niepodległościowe w latach 1945-1956 -Andrzej Szczypka
 • strona 607 • Opór i represje - Zygmunt Woźniczka
 • strona 629 • Życie gospodarcze w okresie PRL-u - Zygmunt Woźniczka
 • strona 647 • Ludność i struktura społeczno-zawodowa - Zygmunt Woźniczka
 • strona 662 • Życie codzienne w Sosnowcu w latach 1945-1989 - Zygmunt Woźniczka
 • strona 681 • W czasach transformacji
 • strona 681 • Sosnowiec w III Rzeczypospolitej - Marek Barański
 • strona 718 • Dzieje społeczności narodowych, wyznaniowych i instytucji sosnowieckich
 • strona 718 • Struktura narodowościowa i wyznaniowa - Przemysław Nadolski
 • strona 729 • Od wsi parafialnej do stolicy biskupstwa. Dzieje Kościoła katolickiego i jego instytucji w Sosnowcu - ks. Jan Związek
 • strona 748 • Sosnowieccy Żydzi - Aleksandra Namysło
 • strona 775 • Z historii szkolnictwa w Sosnowcu - Joanna Lusek
 • strona 820 • Ochrona zdrowia - Emilian Kocot
 • strona 854 • Infrastruktura - Przemysław Nadolski
 • strona 875 • Wojsko i straż graniczna w dziejach Sosnowca - Eugeniusz Januła
 • strona 890 • Kultura fizyczna i jej dzieje
 • strona 890 • Początki i rozwój kultury fizycznej w Sosnowcu. 1864-1945 - Mirosław Ponczek
 • strona 904 • Rozwój sportu wyczynowego w latach 1945-2012 - Adam Fryc
 • strona 916 • Rozwój turystyki sportowej i rekreacji ruchowej w Sosnowcu w latach 1945-2010. Tradycja i współczesność - Tomasz Dubrawski
 • strona 928 • Bibliografia
 • strona 954 • Streszczenie