Prasa zagłębiowska

Z WikiZagłębie

Prasa zagłębiowska - niewielki przestrzennnie ośrodek przemysłowy Zagłębia Dąbrowskiego może się szczycić wydaniem do 1939 r. ponad 200 gazet i czasopism. Dokładnej liczby nikt jeszcze nie potrafi podać. Mimo to na podstawie dostępnej dokumentacji można zauważyć, że wiele tytułów, w tym pierwsze kalendarze, najpoczytniejsze tygodniki i dzienniki publikowano dzięki inicjatywie mieszkańców Sosnowca.

Spis czasopism

BĘDZIN (Bendzin)

 • Aktualności Będzińskie. Pismo dla wszystkich
 • Amts-Blatt der Stadt Bendzin. Erscheint zweimal wochentlich
 • Dziennik Urzędowy Powiatu Będzińskiego
 • Dziennik Zachodni w Zagłębiu. Będzin, Bobrowniki, Bolesław [...]
 • Gazeta Urzędowa Powiatu Będzińskiego
 • Goniec Zagłębia. Pismo poświęcone sprawom politycznym, ekonomicznym i literackim
 • Informator [Biblioteka Techniczna Huty „Będzin” w Będzinie]
 • Informator Powiatu Będzińskiego
 • Kasztelanka. Miesięcznik samorządowy powiatu będzińskiego
 • Kocioł. Biuletyn informacyjny
 • Wiadomości Będzińskie. Organ Frontu Narodowego [kontynuacja „Wiadomości Zagłębia”]
 • Zeszyty Zagłębiowskie
 • Ziemia Będzińska. Przeszłość, teraźniejszość, kultura

BOBROWNIKI

 • Informator Gminny. Miesięcznik Rady i Zarządu oraz wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowniki

BUKOWNO

 • Głos Bukowna. Miesięcznik informacyjno-kulturalny MOK i UM
 • Kronika Miasta Bukowna

CZELADŹ

 • Czeladzki Kogel-Mogel
 • Echo Czeladzi. Gazeta samorządowa miasta Czeladź
 • Nowa Czeladź. Niezależne pismo samorządowe
 • Słowo Gwardzisty. Organ Samorządu Robotniczego Kopalni „Czerwona Gwardia” w Czeladzi
 • Wpław. Gazetka szkolna

CZELADŹ-PIASKI

 • Górniczy Stan. Organ Podstawowej Organizacji Partyjnej Rady Zakładowej i Dyrekcji Kopalni „Czeladź 0”

DĄBROWA GÓRNICZA

 • Biuletyn BHP
 • Biuletyn Informacyjny Rady Miejskiej i Zarządu Miasta
 • Biuletyn Informacyjny SdRP
 • Biuletyn Związkowy [Miejskie Porozumienie Związków Zawodowych]
 • Brzask. Pismo wydawane bezpłatnie wysiłkiem społecznym przez Śląsko-Dąbrowski
 • Okręgowy Komitet Wykonawczy Związku Komunistów Polskich „Proletariat”
 • Czterdziestka. Pismo Stowarzyszenia Kobiet po 40-ce
 • Dąbrowiak
 • Dąbrowskie „U Siebie”. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”
 • Dąbrowskie Wieści. Dwutygodnik mieszkańców Dąbrowy Górniczej
 • Dziennik Urzędowy Obwodu Dąbrowskiego
 • Echo Dąbrowy Górniczej. Miesięcznik kulturalno-społeczny
 • Gazeta Dąbrowska
 • Gazeta Polska. Dziennik polityczno-społeczny
 • Głos Wolny. Demokracya Narodowa w Zagłębiu Dąbrowskiem
 • Głos Zagłębia. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej Zagłębia Dąbrowskiego
 • Głos Ziemowida. Organ Polsko-Katolickiego Kościoła Narodowego
 • Górnik. Wydawnictwo Polskiej Partyji Socyalistycznej
 • Informator Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
 • Komunikaty o Zmianach Plamotwórczej Aktywności Słońca
 • Młodzi Idą. Miesięcznik młodzieży szkół średnich Dąbrowy Górniczej
 • Nasza Sprawa. Organ Komitetu Zagłębia Dąbrowskiego Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy
 • Nauka i Biznes. Gazeta semestralna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Nowe Forum Przyjaźni. Czasopismo Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej
 • Panorama Hutnicza
 • Posłaniec Maryi. Miesięcznik Parafii MB Królowej Polski w Dąbrowie Górniczej
 • Prosto z Mostu. Biuletyn informacyjny NSZZ PHK [Pracowników Huty Katowice]
 • Przegląd Dąbrowski. Informator Urzędu Miejskiego
 • Przegląd Górniczo-Hutniczy. Czasopismo poświęcone sprawom przemysłu górniczego i hutniczego
 • Puls Zagłębia. Tygodnik społeczny. Dla każdego coś mądrego
 • Raptularz Kulturalny. Pismo Kawiarni Literackiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej
 • Robotnik Śląski. Miesięcznik społeczno-polityczny
 • Słowo Górnika. Gazeta zakładowa Kopalni Gen. Zawadzki
 • U Siebie. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”
 • Wiadomości „Solidarności”
 • Wolny Związkowiec. Organ Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Huta Katowice
 • Wspólnemi Siłami. Miesięcznik uczniów Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Staszica w Dąbrowie Górniczej
 • Znicz. Pismo skautek dąbrowskich

DĄBROWA GÓRNICZA - STRZEMIESZYCE

 • Głos Serca. Miesięcznik Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach

JAWORZNO

 • Być. Dwumiesięcznik młodzieży jaworznickiej
 • Co Tydzień. Tygodnik lokalny Jaworzna
 • Gwarek. Pismo załóg KWK „Jaworzno”, KWK „Komuna Paryska”, KPP „Komuna Paryska”, KPP „Szczakowa”, Elektrownia „Jaworzno III”, Zespół Elektrowni i ZCH „Organika-Azot”
 • Jaworzno. Czasopismo Urzędu Miejskiego
 • Jaworznicki Sokół. Periodyk kulturalno-sportowo-rekreacyjny
 • Koncern. Gazeta Południowego Koncernu Energetycznego SA
 • Trójka w Jaworznie. Biuletyn informacyjny Elektrowni Jaworzno III
 • Tydzień w Jaworznie

KLIMONTÓW

 • Klimontowiak. Organ Samorządu Robotniczego Kopalni „Klimontów”

KROMOŁÓW

 • Kromołów Wczoraj i Teraz

ŁAZY

 • Echa Łaz. Gazeta Rady Miejskiej i Zarządu Miasta

MYSZKÓW

 • Gazeta Myszkowska. Dwutygodnik powiatowy
 • Myszkowiak. Gazeta samorządowa
 • 7 Dni. Tygodnik Myszkowski

OGRODZIENIEC

 • Gazeta Ogrodzieniecka

OLKUSZ

 • Przegląd Olkuski. Pismo lokalne

SIEWIERZ

 • Gazeta. Dwutygodnik mieszkańców ziemi siewierskiej
 • Gazeta Miasta i Gminy Siewierz
 • Nasza Parafia. Katolicki dwumiesięcznik siewierski

SŁAWKÓW

 • Kurier Sławkowski. Biuletyn burmistrza

SOSNOWIEC

 • Biuletyn Techniczny Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego
 • Biuletyn Wewnętrzny Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Sosnowcu
 • Brzask
 • Chwila. Dziennik polityczny, społeczny i literacki
 • Cios. Biuletyn informacyjny TKZ NSZZ „Solidarność” Kop. „Czerwone Zagłębie”
 • Dziennik Zagłębia
 • Dziennik Zagłębia. Organ poświęcony sprawom politycznym, gospodarczym i społecznym Zagłębia Dąbrowskiego
 • Dziennik Zagłębiowski [„Dodatek do Dziennika Zachodniego”]
 • Echo Zagłębia
 • Ekspres Sosnowiecki. Niezależna gazeta miejska
 • Expres Zagłębia (1925 - 1939)
 • Filomata. Pismo młodzieży szkolnej
 • Gazeta Robotnicza
 • Gazeta Zagłębia
 • Głos Polski
 • Głos Pracy. Organ Narodowego Związku Robotniczego
 • Hasło
 • Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski. Pismo gospodarczo-społeczne i literackie;
 • Informator Przemysłowo-Handlowy
 • Informator MKK NSZZ „Solidarność” Sosnowiec
 • Inicjatywy. Organ Samorządu Robotniczego Kopalni „Sosnowiec”
 • Iskra. Dziennik polityczny, społeczny i literacki (1910 - 1939)
 • Katalog Diecezji Sosnowieckiej
 • Kurier Literacki
 • Kurier Miejski. Pismo samorządowo-obywatelskie (od 1992)
 • Kurier Zagłębia (1907 - 1922)
 • Miesięcznik Statystyczny Wydziału Statystycznego Magistratu M. Sosnowca
 • Moje Zdanie
 • Na Drodze. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego
 • Nowe Zagłębie. Tygodnik regionalny
 • Nowiny Gjomego] Śląska. Niezależny Tygodnik ilustrowany dla wszystkich
 • Nowy Nurt. Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” m. Sosnowca
 • Plon. Pismo Koła Historyczno-Literackiego uczniów Gimnazjum Zrzeszenia Rodzicielskiego w Sosnowcu
 • Polska Karta
 • Powstaniec. Pismo uchodźców górnośląskich
 • Prawda Zagłębia - Tygodnik bezpartyjny poświęcony życiu i sprawom Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy
 • Przemysłowo-Handlowy Kurier Sosnowiecki. Tygodnik poświęcony sprawom Zagłębia Dąbrowskiego
 • Przyjaciel Klimontowa. Biuletyn prasowy Stowarzyszenia Przyjaciół Klimontowa
 • Rocznik Sosnowiecki
 • Rocznik Statystyczny Miasta Sosnowca
 • SOSNart
 • Sosnowieckie Studia Teologiczne
 • Ster Zagłębia
 • Szwenk. Magazyn Studenckiego Ośrodka Filmowego w Sosnowcu
 • Twój Informator Wyborczy SLD
 • Verordnungsblatt des Oberburgermeisters der Stadt Sosnowitz
 • Wędrowiec. Ilustrowany tygodnik społeczny, literacki i naukowy
 • Wiadomości Rady Delegatów Robotniczych Okręgu Sosnowieckiego
 • Wiadomości Sosnowieckie. Organ Frontu Narodowego
 • Wiadomości Zagłębia. Organ Polskiej Partji Socjalistycznej
 • Wiadomości Zagłębia
 • Zagłębiak. Pismo Zagłębiowskiej Delegatury RKW „Solidarność” Region Śl.-Dąbrowski
 • Związkowiec Polski; Organ Polskiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłowych i Handlowych
 • Życie Górnika. Gazeta międzyzakładowa. Organ POP Rad Zakładowych i Dyrekcji Kopalń Stalin, * Milowice, Niwka-Modrzejów
 • Życie Hutnika. Gazeta międzyzakładowa hut „Sosnowiec” E. Cedlera i M. Buczka. Organ POP rad zakładowych i dyrekcji

SOSNOWIEC - KAZIMIERZ

 • Wspólnymi Siłami. Gazeta zakładowa Kopalni „ Kazimierz-Juliusz
 • Wspólnymi Siłami. Organ Samorządu Robotniczego przy Kopalni „Kazimierz-Juliusz” w
 • Kazimierzu Górniczym

SOSNOWIEC - ZAGÓRZE

 • Biuletyn Informacyjny Kopalni „Mortimer-Porąbka”
 • Czerwone Zagłębie
 • Dziennik Zagłębia
 • Zagórzanin. Dwumiesięcznik społeczno-religijny dla przyjaciół Zagórza
 • Zagórzanin. Organ Samorządu Robotniczego Kopalni „Mortimer-Porąbka”

WOJKOWICE

 • Głos Wojkowic. Miesięcznik lokalny mieszkańców gminy i miasta Wojkowice

WOJKOWICE - KOMORNE

 • Nasza Sprawa. Jedniodniówka POP, Rady Zakładowej, Dyrekcji kopalni „Jowisz”

WOLBROM

 • Wieści Wolbromskie. Gazeta samorządu wolbromskiego

ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE

ZAWIERCIE

 • Echo Robotnicze z Zawiercia
 • Echo Zagłębia- Pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym, ekonomicznym i literackim
 • Gazeta Zawierciańska
 • Gazeta Zawierciańska Jura
 • Gazeta Zawierciańsko-Myszkowska
 • Jura. Gazeta Ziemi Zawierciańskiej
 • Nowe Korzenie. Czasopismo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mieszkańców Gmin Powiatu Zawierciańskiego
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Biuletyn społeczno-kulturalny
 • Tradycja. Ogólnopolski miesięcznik polskich sztuk walki
 • Trybuna Ziemi Zawierciańskiej. Gazeta infbrmacyjno-publicystyczna
 • Wiadomości Zawierciańsko-Myszkowskie. Tygodnik
 • Z naszej Huty. Organ Samorządu Robotniczego
 • Ziemia Zawierciańska. Dwutygodnik regionalny