Ster Zagłębia

Z WikiZagłębie
Winieta gazety z 1926 rokuSter Zagłębia - Tygodnik, Organ Klubu Społeczno-Politycznego im. J. Piłsudskiego w Zagłębiu Dąbrowskim.

 • Adres Redakcji i Administracji: Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 8
 • Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Kula, Sosnowiec, ul Pszenna 13
 • Druk: Drukarnia "Udziałowa", Sosnowiec, ul. 3-go Maja 7, telefon 5.00

Prenumerata:

 • Miesięczna - 0, 60 zł.
 • Kwartalna - 1,80 zł.
 • Półroczna - 3,60 zł.
 • Roczna - 7,20 zł.
 • Dostawa do domu - 5 groszy do każdego numeru

Ceny ogłoszeń:

 • Ogłoszenia drobne - 5 gr. od słowa
 • 1/16 strony - 10 zł.
 • 1/8 strony - 20 zł.
 • 1/4 strony - 35 zł
 • 1/2 strony - 60 zł.
 • 1 strona - 100 zł.


Pierwszy numer czasopisma ukazał się 4 lipca 1926 roku.