Wiadomości Sosnowieckie

Z WikiZagłębie

"Wiadomości Sosnowieckie" - czasopismo ukazujące się od 1 maja 1956 roku, posiadające kilka mutacji terenowych:

  • "Wiadomości Będzińskie" zmienione później na "Wiadomości Będzińsko-Dąbrowskie"
  • "Wiadomości Mysłowicko-Szopienickie"

24 kwietnia 1959 roku czasopismo zmienia tytuł na "Wiadomości Zagłębia" i zaprzestaje wydawania mutacji będzińsko-dąbrowskiej.

Pewną ciekawostka jest to że mutacja mysłowicko-szopienicka, dotycząca terenu spoza Zagłębia Dąbrowskiego ukazuje się także po zmianie nazwy, aż do 24 lutego 1961 roku wydając łącznie (WS i WZ) 221 numerów.