Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzowicach

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzowicach
Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzowicach
Adres ul. Wolności 58A
42-625, Ożarowice
Data powołania 17 czerwca 2008
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Diecezja sosnowiecka
Dekanat sączowski
Proboszcz ks. Mirosław Sołtysek
Wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Wspomnienie liturgiczne 31 maja
[www.parafiapyrzowice.pl Strona internetowa]

Spis treści

Informacje

Adres: ul. Wolności 58A, 42-625, Ożarowice

Telefon: 692 803 908

Przynależność: diecezja sosnowiecka, dekanat sączowski

Historia

Parafia została ustanowiona 17 czerwca 2008 r. przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB. Pierwszym proboszczem został ks. Leszek Kleszcz.

1980

Wierni miejscowości Pyrzowice liczącej 500 mieszkańców, a należącej od stuleci do parafii św. Jakuba Apostoła w Sączowie podejmują starania o wybudowanie w ich miejscowości kaplicy z punktem katechetycznym.

1983

Utworzono komitet budowy, który 8 września 1983 r. organizuje pierwsze zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na budowę kościoła. Komitetowi przewodzi p. Wiktor Sokoła.

1984

Na podstawie decyzji z dnia 9 lipca 1984 r. o pozwoleniu na budowę udzieloną przez Naczelnika Gminy Tąpkowice rozpoczęto zbierać materiał i poczyniono przygotowania do budowy kościoła. Ówczesny proboszcz parafii w Sączowie ks. Jan Wacławiak patronuje poczynaniom wiernych w ich staraniu się o zezwolenie na budowę. Plac pod budowę kościoła wykupił od właścicieli i ofiarował na ten cel p. Ryszard Usarek.

1986

Na wiosnę 1986 r. rozpoczęto pierwsze prace ziemne i murarskie wg projektu architekta Adama Czekierta oraz wielkiego wkładu w powstanie tegoż dzieła ze strony rodaka z Pyrzowic – ks. kan. Zdzisława Hatlapy.

1987

W związku z trwającą wizytacją kanoniczną parafii Sączów, bp Miłosław Kołodziejczyk, biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej odwiedził 26 maja 1987 r. Pyrzowice i odprawił na placu budującego się kościoła pierwszą historyczną Eucharystię.

20 września 1987 r. ordynariusz diecezji częstochowskiej, bp Stanisław Nowak dokonuje uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego i pamiątkowej tablicy poświęconej na Jasnej Górze przez Ojca św. Jana Pawła II w czasie III pielgrzymki do Ojczyzny.

24 grudnia 1987 r. została odprawiona pierwsza pasterka

1988

3 lipca 1988 r. odbył się pierwszy odpust kościoła filialnego, sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Zdzisław Hatlapa, rodak z Pyrzowic.

1989

Na prośbę wiernych z Pyrzowic ks. bp Miłosław Kołodziejczyk udzielił zezwolenia, aby w kościele filialnym w Pyrzowicach udzielano posług sakramentalnych. Dzięki tej decyzji 4 czerwca 1989 r. odbyła się uroczystość I Komunii świętej dzieci klas drugich.

1991

21 kwietnia 1991 r. ówczesny dziekan dekanatu sączowskiego ks. kan Adam Bartkiewicz poświęcił nowy krzyż postawiony na placu przed kościołem. W tym czasie proboszczem parafii Sączów jest ks. Stanisław Przebięda.

1994

20 października 1994 r. zostały ukończone prace budowlane i rozpoczęto prace nad wystrojem wnętrza i uposażenia kościoła.

1996

2 czerwca 1996 r. uroczystość odpustową z okazji Nawiedzenia NMP celebrował ks. bp Piotr Skucha, biskup pomocniczy powstałej 25 marca 1992 r. nowej diecezji sosnowieckiej, który dokonał poświęcenia nowego tabernakulum, krzyża w prezbiterium, stacji drogi krzyżowej, obrazów i paramentów liturgicznych. W tym czasie proboszczem parafii Sączów jest ks. Jarosław Szlenzak.

1998

W maju 1998 r. rozpoczęły się prace przy ogrodzeniu placu kościelnego i położenia kostki brukowej.

2007

W okresie od jesieni 2007 r. wnętrze kościoła zostaje uposażone w nowe witraże w prezbiterium.

2008

W uroczystość odpustową 31 maja 2008 r. ordynariusz diecezji sosnowieckiej, bp Adam Śmigielski SDB dokonuje konsekracji świątyni p.w. Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach.

Biskup sosnowiecki Adam Śmigielski ustanawia 17 czerwca 2008 r. Pyrzowice nową parafią w dekanacie sączowskim, a jej pierwszym proboszczem od 1 lipca zostaje ks. Leszek kleszcz.

2009

Decyzją proboszcza parafii i wspólnoty wiernych rozpoczyna się etap budowy plebanii na działce za budynkiem kościoła. Po otrzymaniu w sierpniu 2009 r. odpowiednich zezwoleń rozpoczynają się prace budowlane.

2010

Decyzją ks. bp Grzegorza Kaszaka od 1 sierpnia 2010 r. nowym proboszczem, a zarazem kapelanem Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach zostaje ks. Grzegorz Walczak, który kontynuuje prace budowy plebanii.

2011

Budynek kościoła podlega wielu remontom niezbędnym do dobrego funkcjonowania. Wykonano remont dachu, ocieplono i wzmocniono fundamenty budynku, powstała kostka brukowa wokół kościoła, zainstalowano nowoczesne ogrzewanie gazowe, zmieniono instalację elektryczną i doprowadzono wodę do budynku.

27 marca 2011 r. parafię wizytował ks. bp Piotr Skucha – biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej, który po raz pierwszy w nowo powstałej parafii udzielił sakramentu bierzmowania siedmioro gimnazjalistom.

2012

Proboszcz parafii ks. Grzegorz Walczak nie ustaje w kontynuacji zamierzonych prac przy budowie plebanii i remoncie kościoła. Powstały dwa nowe ołtarze boczne i pomalowano na nowo wnętrze kościoła.

8 października 2012 r. parafia przeżywała czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak – ordynariusz diecezji sosnowieckiej.

2013

Wraz z życiem duchowym i materialnym parafii tętniło również życie społeczności Pyrzowic. Dnia 24 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym obchody 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach z udziałem władz gminnych i pocztów sztandarowych OSP gminy Ożarowice.

25 sierpnia 2013 r. odbyły się gminne dożynki, które rozpoczęły się od wspólnej eucharystii w parafialnym kościele pod przewodnictwem ks. Grzegorza Walczaka z udziałem starostów dożynek i władz gminnych.

Decyzją ks. bp Grzegorza Kaszaka od 10 listopada 2013 r. nowym proboszczem i kapelanem Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach zostaje ks. Mirosław Sołtysek, który już nie raz przebywał w Pyrzowicach pełniąc posługę sekretarza i kapelana ks. bpa Grzegorza Kaszaka.

Nowy proboszcz jeszcze w listopadzie nadzoruje prace nad montażem nowych drzwi do kaplicy przedpogrzebowej i tylnego wejścia do zakrystii oraz zagospodarowuje mieszkalną część nowej plebanii.

2015

We wrześniu ruszyły prace nad zmianą konstrukcji zadaszenia wieży kościoła wraz z umieszczeniem na jej szczycie oświetlonego krzyża.

W październiku postawiono dwa nowe krzyże: jeden na placu przed kościołem, a drugi na skrzyżowaniu dróg w parafii.

16 listopada 2015 r. ks. bp Grzegorz Kaszak dokonuje obrzędu poświęcenia nowej wieży, odnowionego frontu kościoła oraz nowych krzyży.

2016

W maju rozpoczęto prace nad wymianą wszystkich okien w kościele, w wieży, w kaplicy przedpogrzebowej i pomieszczeniach zakrystii. Wnętrze kościoła wzbogaciło się o nowy konfesjonał i miejsce przewodniczenia wraz z fotelami.

W dniach 5 - 6 czerwca 2016 r. parafię wizytował ks. bp Grzegorz Kaszak – biskup diecezji sosnowieckiej, który udzielił sakramentu bierzmowania 14 młodym parafianom oraz przewodniczył uroczystościom odpustowym.

2017

Dnia 26 marca 2017 r. w parafii w Pyrzowicach została przekazana rodzinom figura Matki Bożej Fatimskiej, która pielgrzymowała od domu do domu z okazji trwającego jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. Figura ta została w dniu 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego poświęcona w Katedrze Sosnowieckiej przez naszego ks. biskupa Grzegorza Kaszaka w czasie uroczystości jubileuszowych 25 – lecia istnienia diecezji sosnowieckiej.

W miesiącu sierpniu w kościele parafialnym zostało dokończone dzieło wymiany okien. W ubiegłym roku wymienione zostały wszystkie okna w kościele oraz w pomieszczeniach zakrystii i wieży kościoła. Obecnie czas przyszedł na okna witrażowe w prezbiterium oraz dwa okna w kaplicy przedpogrzebowej od frontu kościoła. Odnowione witraże zostały wprowadzone w dwuszybowy profil okienny co sprawiło, że są one teraz zabezpieczone, a tym samym poprawiła się szczelność i ocieplenie okien. Również swój wygląd zyskała kaplica przedpogrzebowa, która również wzbogaciła się o dwa nietypowe okna plastikowe dwuszybowe umieszczone od frontu kościoła. Korzystając z remontów zostały też odmalowane dwa pomieszczenia: pierwsza zakrystia i wejście na strych.

Kościół parafialny

Kaplice

Kaplica w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice

Źródło

Bibliografia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego