Miejsca Pamięci - Gmina Szczekociny

Z WikiZagłębie


Ewidencja Miejsc Pamięci w gminie Szczekociny:

Ewidencja Miejsc Pamięci: 143/01 - 143/10

 • MP 143/01 - Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Jana Pawła II
 • MP 143/02 - Grób zbiorowy wojenny: uczestników Powstania Styczniowego: Jan Nowacki, Marcin Mrożek, Piotr Osetek, Feliks Staszewski, Aleksander Jarmundowicz i Paulin Pasierbiński (GW 1863) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Krakowska, cmentarz parafialny tzw. "stary cmentarz"
 • MP 143/03 - Mogiła Antoniego Groblewskiego, żołnierza wojsk napoleońskich (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Cmentarna, cmentarz komunalny
 • MP 143/04 - Grób wojenny Jana Kusia, żołnierza Wojska Polskiego 8 Pułku Ułanów, który poległ we wrześniu 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Cmentarna, cmentarz komunalny
 • MP 143/05 - Mogiła wojenna Stanisława Stradomskiego, żołnierza Armii Krajowej zamordowanego przez Niemców 15 sierpnia 1944 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Cmentarna, cmentarz komunalny
 • MP 143/06 - Pomnik (w kształcie nagrobku) upamiętniający bitwę pod Szczekocinami w czasie Powstania Kościuszkowskiego (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Kościelna
 • MP 143/07 - Pomnik ofiar niemieckich, wzniesiony w 20 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Żeromskiego
 • MP 143/08 - Grób wojenny nieznanego żołnierza Wojska Polskiego, poległego podczas kampanii wrześniowej 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Przyłęk, cmentarz parafialny
 • MP 143/09 - Grób symboliczny mieszkańców Rokitna i okolic pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych w latach 1942-1944 (U) Lokalizacja Rokitno, cmentarz parafialny
 • MP 143/10 - Grób funkcjonariusza MO kpr Henryka Kucypera, poległego 2 lipca 1945 roku (G) Lokalizacja: Rokitno, cmentarz parafialny

Ewidencja Miejsc Pamięci: 143/11 - 143/20

 • MP 143/11 - Grób funkcjonariusza MO kpr Jana Malczyka, poległego 2 września 1945 roku (G) Lokalizacja: Rokitno, cmentarz parafialny
 • MP 143/12 - Grób funkcjonariusza MO szer. Bolesława Matyi, poległego 11 kwietnia 1945 roku (G) Lokalizacja: Rokitno, cmentarz parafialny
 • MP 143/13 - Grób funkcjonariusza MO (G) Lokalizacja: Przyłęk- Uwaga! Wykreślono z ewidencji - pismo UG z dnia 24.06.2004 r.
 • MP 143/14 - Pomnik ku czci żołnierzy 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego Krakowskiej Brygady Kawalerii oraz mieszkańców poległych w obronie miasta z niemieckim najeźdźcą 3 września 1939roku (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Śląska
 • MP 143/15 - Grób Piotra Marcinkowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego (G) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Krakowska, cmentarz parafialny, tzw. "stary cmentarz"
 • MP 143/16 - Grób zbiorowy wojenny żołnierzy 3 i 8 Pułku Ułanów, poległych w obronie ojczyzny 3 września 1939 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Cmentarna cmentarz komunalny
 • MP 143/17 - Grób funkcjonariusza MO kpr Józefa Malczyka, poległego 11 maja 1945 (G) Lokalizacja: Rokitno, cmentarz parafialny
 • MP 143/18 - Grób wojenny nieznanego partyzanta, poległego w 1943 roku (GW II WŚ) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Cmentarna, cmentarz komunalny
 • MP 143/19 - Grób zbiorowy wojenny Piotra Pośpiecha i Jana Misztala poległych w boju z Niemcami (GW II WŚ) Lokalizacja: Przyłęk, cmentarz parafialny
 • MP 143/20 - Mogiła symboliczna poległych w obozach zagłady w latach II Wojny Światowej (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Krakowska, cmentarz parafialny, tzw. "stary cmentarz"

Ewidencja Miejsc Pamięci: 143/21 - 143/28

 • MP 143/21 - Pomnik ku czci Franciszka Wojciechowskiego, Zygmunta Kabały, Antoniego Ledwocha i Franciszka Koceli zamordowanych w Katyniu w 1940 roku (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Krakowska, cmentarz parafialny, tzw. "stary cmentarz"
 • MP 143/22 - Pomnik ku czci Stanisława Stradomskiego ps „Żbik”, żołnierza Armii Krajowej oraz bezimiennych członków Ruchu Oporu poległych w latach II Wojny Światowej (U) Lokalizacja: Szczekociny, ul. Aleja Zwycięstwa
 • MP 143/23 - Tablica upamiętniająca bohaterów walk o wolność narodu oraz 10 rocznicę odzyskania niepodległości (U) Lokalizacja: Rokitno, Szkoła Podstawowa
 • MP 143/24 - Tablica upamiętniająca ochotników – żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej walczących w latach 1918-1921 w legionach polskich (U) Lokalizacja: Rokitno, Szkoła Podstawowa
 • MP 143/25 - Kamień z tablicą upamiętniający VI wieków miasta Szczekociny (U) Lokalizacja: Szczekociny, Plac Tadeusza Kościuszki
 • MP 143/27 - Tablica upamiętniająca sierżanta Stefana Kucharka, żołnierza Batalionów Chłopskich z Grupy „Jana” poległego 23 lipca 1944 roku (U) Lokalizacja: Starzyny, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
 • MP 143/28 - Tablica upamiętniająca utworzenie we wsi Grabiec 4 sierpnia 1940 roku chłopskiej organizacji wojskowej o nazwie Bataliony Chłopskie. Tablicę odsłonięto w 52 rocznicę tego wydarzenia. (U) Lokalizacja: Grabiec, Grabiec 52