11 maja

Z WikiZagłębie

1903

1909

  • W Będzinie urodził się Eugeniusz Wutcen, górnik, specjalista przeróbki surowców mineralnych oraz organizacji poszukiwań i dokumentacji złóż surowców mineralnych

1919

  • Odbyło się walne zebranie członków KS Union, które podjęło uchwałę o zmianie nazwy klubu na KS Sosnowiec. Dokonano także wyboru tymczasowego Zarządu. Prezesem został Czesław Kowalski.

1921

1993

  • Teresa Kierocińska została odznaczona pośmiertnie medalem "Sprawiedliwy wśród narodów świata" Instytutu Yad Vashem

2002

  • Odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia Huty Cedler w Sosnowcu

2010