4 sierpnia

Z WikiZagłębie

1976

2000

  • W San Diego (Stany Zjednoczone) zmarł będzinianin Michael Szwarc, żydowski chemik, odkrywca i badacz reakcji polimeryzacji żyjącej zachodzącej poprzez mechanizm jonowy

2001

  • Na cmentarzu w Sosnowcu-Środuli odbywa się manifestacyjny pogrzeb Edwarda Gierka.W pogrzebie uczestniczyło spontanicznie około 15 tysięcy osób, w tym wiele znanych osobistości

2009

  • W Zagórzu na Placu Papieskim rozpoczęto budowę Barki, czyli podstawy pomnika Jana Pawła II

2011

  • Spłonęła hala VIGu w Myszkowie