Będzin 1358 - 2008 (tom 1)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Będzin 1358-2008 1.jpg
Tytuł Będzin 1358 - 2008 (tom 1: Środowisko przyrodniczo-geograficzne)
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Będzin
Wydawca Muzeum Zagłębia w Będzinie
Liczba stron 375 + wklejka tabeli
Format 170x246 mm


Informacje:

Redakcja naukowa tomu 1: Maria Z. Pulinowa

Wydawca: Muzeum Zagłębia w Będzinie

Miejsce i rok wydania: Będzin, 2008

Ilość stron: 375 + 1 wklejka tabeli

Oprawa: twarda

ISBN 83-922000-3-9

Opis:

Monografia Będzina wydana z okazji 650. lecia nadania praw miejskich. W tomie pierwszym przedstawiono środowisko przyrodniczo-geograficzne.

Z okładki tomu I:

Zarys warunków naturalnych Będzina „z lotu ptaka pozwoli w naszej wyobraźni odtworzyć jak gdyby szkielet tego obszaru. Z kolei wypełniać go będziemy szczegółowymi wiadomościami o strukturach obiektów i różnorodnych relacjach zachodzących pomiędzy nimi. Ważne jest zlokalizowanie Będzina w przestrzeni geograficznej (różne skale), jak też wyodrębnienie podstawowych jednostek fizjograficznych (rozdział o rzeźbie terenu). One bowiem stanowiły i nadal stanowią wielką przyrodniczą scenerię, w obrębie której przetaczała się przez wieki historia człowieka. Była ona różnorodna. Przez obszar ten wędrowały grupy osiedleńcze, zatrzymujące się tylko okresowo; czasem nagle opuszczały ten teren aby tu więcej nie wrócić, bądź też - jak ta się stało w ostatnim tysiącleciu, na trwałe związać się z tą ziemią; czerpiąc z jej bogactw, równocześnie modyfikowały krajobraz. W ramach wstępnego etapu „zaprzyjaźnienia się" z miastem, spróbujemy spojrzeć na całą przestrzeń, aby uchwycić zasadnicze jej rysy. W wyobraźni naszej przeniesiemy się na drogę czeladzką, prowadzącą przez wzgórze Syberka do centrum. Oczom naszym ukaże się nietypowy, jak na miasto przemysłowe, widok.

Spis treści:

strona 7 • Spis treści

strona 13 • Od wydawcy

strona 17 • Maria Z. Pulinowa - Słowo wstępne

strona 23 • Jerzy Nita - ZARYS FIZJOGRAFII

strona 27 • Jerzy Nita - BUDOWA GEOLOGICZNA BĘDZINA

strona 51 • Jerzy Nita - GÓRNICTWO – BĘDZIŃSKIE KOPALNIE

strona 63 • Marian Pulina, Maria Z. Pulinowa, Jerzy Nita - RZEŹBA TERENU

strona 73 • Damian Absalon, Andrzej T. Jankowski - WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

strona 103 • Mieczysław Leśniok - WARUNKI KLIMATYCZNE I ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

strona 127 • Andrzej Czylok - PRZYRODA OŻYWIONA

strona 137 • Maria Tkocz - LUDNOŚĆ BĘDZINA

strona 157 • Maria Tkocz - PRZESTRZEŃ GOSPODARCZA

strona 179 • Elżbieta Zuzańska-Żyśko - BĘDZIN REGIONALNYM OŚRODKIEM HANDLU OD WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI

strona 197 • Marcin Rechłowicz, Andrzej Soczówka - TRANSPORT BĘDZINA

strona 211 • Jarosław Krajniewski, Urszula Myga-Piątek - BĘDZIN NA DAWNEJ MAPIE (DO 1945 ROKU)

strona 237 • Urszula Myga-Piątek - KRAJOBRAZY KULTUROWE BĘDZINA – NA SKRZYŻOWANIU GEOGRAFII I HISTORII

strona 281 • Dobrawa Skonieczna-Gawlik - ZWYCZAJE I OBRZĘDY DOROCZNE ORAZ TRADYCJE RODZINNE MIESZKAŃCÓW BĘDZINA.PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

strona 317 • Maria Z. Pulinowa, Andrzej Czylok, Jerzy Nita - FENOMEN MIEJSCA. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE PROCESU ZASIEDLANIA PRZESTRZENI BĘDZINA

strona 355 • Wojciech Czech - WARTOŚCI PRZESTRZENI BĘDZINA JAKO SYSTEM WARUNKUJĄCY JEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

strona 363 • Indeks

Zobacz również

  1. Będzin 1358 - 2008. Tom 2: „OD PRADZIEJÓW DO ROZBIORÓW”
  2. Będzin 1358 - 2008. Tom 3: „OD ROZBIORÓW DO WSPÓŁCZESNOŚCI”