Będzin 1358 - 2008 (tom 2)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Będzin 1358-2008 2.jpg
Tytuł Będzin 1358 - 2008 (tom 2: Od pradziejów do rozbiorów)
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Będzin
Wydawca Muzeum Zagłębia w Będzinie
Liczba stron 415 + 32 wklejek
Format 170x246 mm


Informacje:

Redakcja naukowa tomu 2: Jacek Sperka

Wydawca: Muzeum Zagłębia w Będzinie

Miejsce i rok wydania: Będzin, 2008

Ilość stron: 415 + 32 strony wklejek zdjęć

Oprawa: twarda

ISBN 83-922000-3-9

Opis:

Monografia Będzina wydana z okazji 650. lecia nadania praw miejskich. W tomie drugim przedstawiono dzieje miasta od pradziejów do rozbiorów.

Z okładki tomu II:

Przeszłość miasta Będzina w okresie staropolskim jest trudna do odtworzenia, gdyż tylko w niewielkim stopniu, zachowały się archiwalia wytworzone przez instytucje miejskie. W przypadku jednak czasów średniowiecza, to niestety do naszych czasów nie zachowała się żadna księga miejska, wójtowska czy radziecka. W tej sytuacji musieliśmy wyzyskać wszystkie inne rodzaje źródeł, w tym wiele pośrednich, aby w miarę możliwości odtworzyć dzieje miasta w tym czasie. Kwerendą źródłową objęto więc wszystkie opublikowane zbiory i regesty dokumentów, w których można się było spodziewać hirudina informacji dotyczących Będzina. Bazę źródłową udało się poszerzyć wykorzystując materiał rękopiśmienny zawarty w archiwach krakowskich, przede wszystkim w średniowiecznych aktach sądu wyższego prawa niemieckiego w Krakowie, aktach sądu grodzkiego i ziemskiego krakowskiego, aktach oficjała tu krakowskiego oraz w Metryce Koronnej przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, do której wpisano dokumenty (oryginały i transumpty) dotyczące miasta.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA - OD PRADZIEJÓW DO ŚREDNIOWIECZA

ARCHEOLOGIA

 • Aleksandra Rogaczewska

ARCHEOLOGIA POGRANICZA MAŁOPOLSKO-GÓRNOŚLĄSKIEGO W REJONIE BĘDZINA

CZĘŚĆ DRUGA DZIEJE BĘDZINA I OKOLICY W ŚREDNIOWIECZU

 • Bożena Czwojdrak

POGRANICZE MAŁOPOLSKO-GÓRNOŚLĄSKIE W ŚREDNIOWIECZU

 • Jerzy Sperka

DZIEJE BĘDZINA w XIV–XV w.

CZĘŚĆ TRZECIA

 • Karol Nabiałek

BĘDZIN w XVI–XVIII w.

 • DZIEJE OKOLIC BĘDZINA w XVI–XVIII w.
 • TOPOGRAFIA BĘDZINA
 • USTRÓJ I ORGANIZACJA MIASTA
 • MIESZKAŃCY BĘDZINA
 • DZIEJE GOSPODARCZE BĘDZINA
 • DZIEJE PARAFII W BĘDZINIE w XVI–XVIII w.
 • DZIEJE PARAFII W GRODŹCU w XVI–XVIII w.

CZĘŚĆ CZWARTA

 • Jarosław Krajniewski

ŻYDZI W BĘDZINIE


Zobacz również

 1. Będzin 1358 - 2008. Tom 1: „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO – GEOGRAFICZNE”
 2. Będzin 1358 - 2008. Tom 3: „OD ROZBIORÓW DO WSPÓŁCZESNOŚCI”