Będzin 1358 - 2008 (tom 3)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Będzin 1358-2008 3.jpg
Tytuł Będzin 1358 - 2008 (tom 3: Od rozbiorów do współczesności)
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Będzin
Wydawca Muzeum Zagłębia w Będzinie
Liczba stron 872 + 24 wklejek + 4 wkładki
Format 170x246 mm

Informacje:

Redakcja naukowa tomu 3: Anna Glimos-Nadgórska

Wydawca: Muzeum Zagłębia w Będzinie

Miejsce i rok wydania: Będzin, 2008

Ilość stron: 872 + 24 stron wklejek + 4 wkładki rozkładanych map

Oprawa: twarda

ISBN 83-922000-3-9

Opis:

Monografia Będzina wydana z okazji 650. lecia nadania praw miejskich. W tomie trzecim przedstawiono dzieje miasta od rozbiorów do współczesności.

Z okładki tomu III:

Prezentowane dwa wieki dziejów, to okres niewoli narodowej i walk narodowowyzwoleńczych, istotnych przemian gospodarczo-społecznych związanych z upadkiem feudalizmu i rozwojem kapitalizmu, dwu wojen światowych i okupacji; to również lata budowy trzech różnych państwowości polskich. Będzin, posiadający średniowieczne korzenie i tradycje, tak jak pozostałe tereny ziem polskich, uczestniczył w zasygnalizowanych wyżej przemianach XIX stulecia. W ciągu niespełna stu lat, z małego ośrodka miejskiego, przekształcił się w duże miasto typu handlowo-rzemieślniczego, pełniące rolę usługową dla powstającego wokół przemysłu górniczego i hutniczego. Na jego charakter istotny wpływ miała struktura narodowościowa i wyznaniowa jego mieszkańców. Należał on bowiem do grona miast polskich z przewagą ludności żydowskiej. Jego burzliwy rozwój gospodarczy i demograficzny, pozostający w ścisłym związku z procesem industrializacji i urbanizacji pozostałych ziem Zagłębia Dąbrowskiego, przerwała I wojna światowa.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA. BĘDZIN W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ (1795–1914)

 • Marek Nita

POD ZARZĄDEM PRUSKIM (1795–1806)

 • Marek Nita

KRÓLEWSKIE WOLNE MIASTO BĘDZIN W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM (1807–1815)

 • Marek Nita

MIASTO NARODOWE (1815–1831)

 • Marek Nita

MIASTO RZĄDOWE (1832–1866)

 • Marek Nita

MIASTO POWIATOWE W KRÓLESTWIE POLSKIM (1867–1914)

 • Jarosław Krajniewski

GMINA ŻYDOWSKA (1795–1914)

 • Anna Glimos-Nadgórska

SZKOLNICTWO W CZASIE ZABORÓW (1795–1914)

 • Jacek Kurek

ŻYCIE RELIGIJNE, OBYCZAJOWE I KULTURALNE

CZĘŚĆ DRUGA. BĘDZIN W LATACH 1914–1945

 • Ryszard Kaczmarek

BĘDZIN PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ (1914–1918)

 • Lech Krzyżanowski

ŻYCIE POLITYCZNE, GOSPODARCZE I KULTURALNE. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA (1918–1939)

 • Mariusz Trąba

ŻYCIE RELIGIJNE W BĘDZINIE (1918–1939)

 • Anna Glimos-Nadgórska

SZKOLNICTWO I OŚWIATA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

 • Mirosław Ponczek

RUCH SPORTOWY (1906–1939)

 • Zbigniew Fuiński

BĘDZIŃSKI GARNIZON I UDZIAŁ JEGO ŻOŁNIERZY W WOJNIE 1920 ROKU ORAZ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 r

 • Ryszard Kaczmarek

BĘDZIN PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939–1945)

 • Aleksandra Namysło

ŻYDZI W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ (1939–1943)

CZĘŚĆ TRZECIA. BĘDZIN W LATACH 1945–2007

 • Kazimierz Miroszewski

BĘDZIN W POWOJENNEJ POLSCE. ŻYCIE SPOŁECZNO-POLITYCZNE

 • Mariusz Trąba

KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA TERENIE MIASTA BĘDZINA (1945–2007)

 • Aleksandra Namysło

MNIEJSZOŚCI WYZNANIOWE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Anna Glimos-Nadgórska

SZKOLNICTWO I OŚWIATA (1945–2007)

 • Sławomir Witek

ROZWÓJ SPORTU I REKREACJI. KLUBY, ORGANIZACJE, OBIEKTY (1945–2007)

 • Miłosz Skrzypek

ŻYCIE KULTURALNE BĘDZINA W LATACH 1945–1989/1990–2007

 • Marek Barański

W OKRESIE TRANSFORMACJI I W III RZECZYPOSPOLITEJ (1989–2007)

 • Sławomir Brodziński

WŁADZE SAMORZĄDOWE MIASTA BĘDZINA 1990–2008 Składy osobowe Rady Miejskiej i Komisji oraz Prezydenci i Zarządy miasta

Zobacz również

 1. Będzin 1358 - 2008. Tom 1: „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO – GEOGRAFICZNE”
 2. Będzin 1358 - 2008. Tom 2: „OD PRADZIEJÓW DO ROZBIORÓW”