5 sierpnia

Z WikiZagłębie

1243

  • na wiecu nad Myrawą, książę Konrad Mazowiecki potwierdził posiadłości klasztoru w Staniątkach. W akcie tym jest wymieniona m.in. Czeladź (oryg. CELAD) nad rzeką Brynicą z bobrami i karczmą

1358

  • Akt królewski Kazimierza Wielkiego podnoszący osadę targową Będzin do rangi miasta na na prawie niemieckim (prawo magdeburskie). Pierwszym znanym wójtem był Hinko zwany Ethiopusem

1390

  • Abraham z Wojkowa sprzedaje Porąbkę biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy. Porąbka wchodzi w skład sławkowskiego klucza dóbr biskupich

1893

1944

  • W Warszawie zmarł Zygmunt Hempel, ziemianin, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego, w czasie okupacji niemieckiej członek Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, współzałożyciel Konwentu Organizacji Niepodległościowych, uczestnik Powstania Warszawskiego

1956

1963