1358

Z WikiZagłębie
  • W Będzinie na miejscu drewnianej warowni wzniesiono kamienny zamek, z basztą, murami i fosą