Ulica Główna (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Dworzec Sosnowiec Główny
Ulica Główna na planie miasta z 1907 roku

Ulica Główna - to jedna z najstarszych ulic Sosnowca która wykształciła się po doprowadzeniu do Sosnowca linii kolejowej - odnogi Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i wybudowaniu dworca kolejowego (1859). Od 1916 jako fragment ulicy 3 Maja.


Historia

Ulica Główna powstała wzdłuż torowiska kolei żelaznej i rozciągła się od wylotu ul. Starososnowieckiej do wylotu ul. Fabrycznej, czyli według obecnych nazw od Placu Ćwierka (ul. Piłsudskiego) do ulicy Małachowskiego.


Ulica Główna pierwotnie zwana była także Kolejową. Nie ustalono jednoznacznie, która z tych nazw jest wcześniejsza i kiedy oficjalnie ulicę biegnącą równolegle do torów kolejowych nazwano Główną. Jako „Główna” figuruje ona w pierwszym skorowidzu sosnowieckich ulic z 1904 roku.

Obecnie jest to już nieistniejąca ulica, przynajmniej w swoim historycznym zakresie i formie. Należy pamiętać że po roku 1916 nie tylko zmieniła swoją nazwę na ulicę 3 Maja ale zmienił się jej przebieg, gdzie dawna ulica stanowiła zaledwie fragment nowpowstałej ulicy.

Rozbudowa ulicy

Powstanie gmachu dworca kolejowego stało się impulsem do rozbudowy najbliższej jego okolicy. Przed 1873 rokiem przy ul. Głównej wybudowano dwa hotele: „Poznański” (późniejszy „Victoria”) i „Warszawski”. W końcu XIX w. po obu stronach ulicy, w południowej jej części, zaczęto wznosić murowane domy kolejowe, przeznaczone dla sprowadzanych licznie do Sosnowca kolejarzy. Posiadały one, podobnie jak i zlokalizowane tutaj budynki mieszczańskie, niewielkie, przylegające do jezdni ogródki. Swe siedziby miały tutaj banki, kantory i inne instytucje usługowe. Funkcje handlowe pełnił także dzisiejszy Plac Stulecia (popularnie zwany „Patelnią”), na którym usytuowane były różnego rodzaju budki i kramy.

Zmiana nazwy ulicy

W 1916 roku, dla upamiętnienia 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przemianowano ulicę z Głównej na 3 Maja. Pod tę nazwę podciągnięto również dotychczasową ulicę Towarzystwa Sosnowieckiego. Znacznie później przyłączono do niej część ulicy Dietlowskiej.

"Książka Adresowa"

ADRES FIRMA POTWIERDZENIE
Główna 2 - -
Główna 4 Zakład Artystyczno-Fotograficzny Jan Werecki Reklama 1916
Główna 4 Skład Materiałów Piśmiennych, Pracownia Ram i Passe Partou Wł. Czechowski Reklama 1916
Główna 6 Zakład Ogrodniczy "Flora" Reklama 1916
Główna 8 - -
Główna 10 - -
Główna 12 - -
Główna 14 Cukiernia Warszawska Pocztówki i reklamy sprzed 1916 roku
Główna 14 Dom Zleceń i Biuro Pośrednictwa Kupna, Sprzedaż Artykułów Spożywczych i Kolonialnych St. Tomicki Reklama 1916
Główna 16 - -
Główna 18 Pierwszorzędny Magazyn Fryzjersko-Perfumeryjny S. Cegłowski Reklama 1916
Główna 20 Towarzystwo "Ageya" (Szkło wodne, karbolineum i wszelkie artykuły techniczne) Reklama 1914
Główna 22 Lekarz-Dentysta Jan Sulimierski Reklama 1916

Na dawnej pocztówce (do 1916 roku)

Plac przed dworcem

Na dawnej reklamie (do 1916 roku)