Grodziec - Historia Ochotniczej Straży Pożarnej

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Grodziec - Historia Ochotniczej Straży Pożarnej.jpg
Tytuł Grodziec - Historia Ochotniczej Straży Pożarnej
Rok wydania 1994
Miejsce wydania Grodziec
Wydawca OSP w Grodźcu
Liczba stron 128
Autor
Autor Bolesław Ciepiela

Informacje:

Autor: Bolesław Ciepiela

Wydawca: OSP w Grodźcu

ISBN 83-902045-6-8

Miejsce i rok wydania: Grodziec, 1994

Ilość stron: 128 + 27 (stron) zdjęć

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 03 • Spis treści

strona 07 • Cezary Chlebowski - Mój Grodziec

strona 10 • Helena Witecka - Recenzja

strona 11 • Od Zespołu Redakcyjnego

strona 13 • Wstęp

strona 15 • Z historii początków Grodźca

strona 17 • Konfiguracja terenu Grodźca

strona 20 • Z historii szkolnictwa

strona 20 • Dzieje szkolnictwa

strona 22 • Rozbudowa szkoły nr 3

strona 25 • Okres okupacji hitlerowskiej

strona 25 • Martyrologia ludności grodzieckiej

strona 27 • Wykaz mieszkańców Grodźca zamordowanych i poległych w latach 1939-1945

strona 29 • Organizacja życia w Grodźcu w pierwszych i dalszych latach po II wojnie światowej

strona 29 • Początki organizacji życia

strona 31 • Sąd Obywatelski

strona 32 • Rozwój życia mieszkańców

strona 35 • Organizacje grodzieckie

strona 35 • Koło Gospodyń Wiejskich

strona 37 • Kółko Rolnicze

strona 41 • Wspomnienie o organizacjach sprzed I i II wojny światowej, dziś nie istniejących

strona 43 • Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

strona 44 • Grodziec - dzielnica Będzina

strona 44 • Rozwój społeczno-gospodarczy

strona 45 • Próby odłączenia Grodźca od Będzina

strona 47 • Twórczość plastyczna na terenie Grodźca

strona 47 • Profesjonaliści

strona 49 • Ruch amatorski

strona 51 • Powstanie i rozwój OSP w Grodźcu

strona 51 • Tło historyczne powstania Straży

strona 53 • Początki działalności, po wydaniu zezwolenia na zorganizowanie Ochotniczej Straży Ogniowej

strona 55 • Działalność OSP w okresie od I do II wojny światowej

strona 57 • Działalność Straży w czasie II wojny światowej

strona 59 • Ochotnicza Straż Pożarna po II wojnie światowej, do jubileuszu 50-lecia

strona 61 • Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1960 - 1978

strona 63 • Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1979 - 1994

strona 65 • Remiza Strażacka

strona 65 • Pomieszczenie OSP w okresie początkowej działalności

strona 67 • Budowa remizy strażackiej, lata 1914 - 1932

strona 68 • Dotychczasowa remiza strażacka zbudowana po 1932 r.

strona 70 • Opis istniejącego budynku OSP

strona 71 • Fundusze na działalność Straży Pożarnej

strona 71 • Okres do 1939 r.

strona 72 • Okres lat 1945 - 1994

strona 73 • Organizacja wewnętrzna OSP

strona 73 • Z historii organizacji drużyny do 1939 r.

strona 74 • Drużyna żeńska

strona 75 • Organizacja wewnętrzna straży w latach 1945 - 1994

strona 76 • Sprzęt i wyposażenie

strona 76 • Z okresu początkowej działalności Straży

strona 77 • Z okresu lat 1939 - 1994

strona 78 • Walka z pożarami

strona 78 • Pożary w okresie do 1939 r.

strona 80 • Ważniejsze pożary po 1945 r.

strona 81 • Uczestniczenie w zawodach, uroczystościach oraz współpraca

strona 81 • Uczestnictwo w zawodach

strona 81 • Odznaczenia drużyny i strażaków, sztandar strażacki

strona 83 • Uczestnictwo w uroczystościach i współpraca z ZO SPO CSRS

strona 84 • Kino w Strażnicy

strona 84 • Okres do 1945 r.

strona 85 • Działalność kina po 1945 r.

strona 86 • Orkiestry dęte w Grodźcu

strona 86 • Z historii orkiestry strażackiej

strona 88 • Zarys historii orkiestry dętej cementowni "Grodziec"

strona 90 • Orkiestra Dęta Kopalni "Grodziec"

strona 92 • Izba Pamięci .. ,.

strona 92 • Otwarcie Izby Pamięci

strona 93 • Opis ważniejszych eksponatów

strona 94 • Opis niektórych eksponatów OSP Grodziec przechowywanych w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

strona 94 • Jubileusze OSP

strona 94 • Pierwsze jubileusze

strona 95 • Jubileusz 50-lecia

strona 97 • Jubileusz 70-Iecia

strona 98 • Jubileusz 75-lecia

strona 98 • Sylwetki ludzi

strona 98 • Zarząd i członkowie OSP w roku jubileuszowym 85 -lecia OSP

strona 100 • Zasłużeni strażacy z okresu 85 -lecia OSP

strona 101 • Prezesi i naczelnicy OSP

strona 101 • Prezesi w okresie lat 1909 - 1994

strona 102 • Naczelnicy (komendanci) w latach 1911 - 1994

strona 102 • Wykaz zmarłych strażaków OSP Grodziec

strona 102 • Zmarli strażacy w okresie od założenia do 1994 r.

strona 104 • Zmarli strażacy w ostatnim lO-leciu, lata 1985 - 1994


strona 105 • Z historii początków straży pożarnych

strona 105 • Ochrona przeciwpożarowa na Śląsku w dobie zaborów

strona 106 • Zjednoczenie Straży Pożarnych w b. Królestwie Polskim, Związek Floriański

strona 107 • Pierwszy Ogólnopaństwowy Zjazd Straży Ogniowych w 1921 r.

strona 108 • Straż pożarna w latach 1945 - 1994

strona 108 • Organizacja i działalność straży pożarnych

strona 110 • Aktualny stan OSP w woj. katowickim

strona 110 • Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

strona 111 • Straże pożarne grodzieckich zakładów przemysłowych

strona 111 • Ochotnicza Straż Pożarna cementowni "Grodziec"

strona 113 • Historia OSP kopalni "Grodziec"

strona 115 • Ochotnicze Straże Pożarne w sąsiedztwie Grodźca

strona 115 • OSP w Będzinie

strona 117 • OSP w Łagiszy

strona 118 • OSP w Psarach

strona 119 • OSP Rogoźnik

strona 117 • OSP w Łagiszy

strona 120 • OSP w Wojkowicach

strona 121 • TABELE

strona 125 • LITERATURA

strona 129 • Ilustracje

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego