1909

Z WikiZagłębie

1 stycznia

4 stycznia

15 stycznia

8 kwietnia

11 maja

  • W Będzinie urodził się Eugeniusz Wutcen, górnik, specjalista przeróbki surowców mineralnych oraz organizacji poszukiwań i dokumentacji złóż surowców mineralnych

6 czerwca

9 czerwca

  • W Będzinie urodził się Michael Szwarc, żydowski chemik, odkrywca i badacz reakcji polimeryzacji żyjącej zachodzącej poprzez mechanizm jonowy

24 lipca

  • W Dąbrowie urodził się Roman Bąbczyński, generał, były adiutant Marszałka E. Rydz-Śmigłego

10 sierpnia

10 października

  • W Łagiszy urodził się Edward Ciuk, geolog, specjalista geologii złóż węgli brunatnych oraz geologii trzeciorzędu na Niżu Polskim

24 października

25 października

11 grudnia