Dzieje robotnicze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje robotnicze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.jpg
Tytuł Dzieje robotnicze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
Rok wydania 1986
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląski Instytut Naukowy
Liczba stron 396
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy

ISBN 83-7008-020-0

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1986

Ilość stron: 396

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 05 • Wykaz ważniejszych skrótów

strona 07 • Jan Walczak - Wstęp


strona 09 • Protoproletariat

strona 12 • Powstanie nowoczesnej klasy robotniczej i jej żywiołowe wystąpienia

strona 19 • Początki organizacji robotniczych


strona 35 • Położenie robotników

strona 38 • Podstawy programowe i organizacyjne

strona 49 • Aktywizacja klasy robotniczej w pierwszych latach XX wieku

strona 54 • Rewolucja 1905 - 1907 w Zagłębiu Dąbrowskim i jej wpływ na sąsiednie obszary

strona 69 • Przeciwko ofensywie reakcji; walka o utrzymanie i rozszerzenie zdobyczy robotniczych przed pierwszą wojną światową

strona 79 • W okresie pierwszej wojny światowej


strona 93 • Zwycięstwa i porażki robotników Zagłębia Dąbrowskiego, Zagłębia Chrzanowskiego oraz ziemi olkuskiej

strona 111 • Górny Śląsk na drodze rewolucji społecznej i wyzwolenia narodowego


strona 123 • Przemiany organizacyjno-programowe ruchu robotniczego

strona 144 • Walki polityczne i ekonomiczne klasy robotniczej przed przewrotem majowym


strona 168 • Ruch robotniczy wobec przewrotu majowego i jego następstw; spadek aktywności robotników Śląska Opolskiego

strona 187 • W latach wielkiego kryzysu

strona 201 • Walka o jednolity front robotniczy i demokratyzację ustroju Polski


strona 220 • Wrześniowe walki obronne

strona 224 • W trybach hitlerowskiej machiny przemocy

strona 242 • Robotnicza konspiracja

strona 263 • Cele i drogi

strona 270 • Robotniczy front walki z okupantem

strona 280 • W przededniu wyzwolenia


strona 287 • Partie robotnicze w dniach wyzwolenia

strona 310 • Udział partii robotniczych w tworzeniu władzy ludowej i odbudowie życia społeczno-gospodarczego

strona 323 • Partie robotnicze wobec ofensywy reakcji po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

strona 338 • PPR i PPS wobec referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego

strona 345 • Po zwycięskich wyborach

strona 352 • PPR I PPS wobec perspektyw rozwoju kraju

strona 360 • Zjednoczenie ruchu robotniczego


strona 368 • Aneksy

strona 371 • Wykaz ważniejszych publikacji na temat ruchu robotniczego w województwie katowickim

strona 374 • Spis ilustracji

strona 376 • Indeks nazwisk

strona 386 • Indeks nazw geograficznych

strona 391 • Indeks zakładów przemysłowych

strona 395 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego