1949

Z WikiZagłębie

19 stycznia

22 lutego

  • Wykonano karę śmierci na Fridrichu Kuczyńskim, zbrodniarzu wojennym, kierowniku referatu ds.żydowskich przy Specjalnym Pełnomocniku Reichsfurera SS i Szefa Policji ds. zatrudnienia Obcych Narodowości na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

7 kwietnia

30 czerwca

1 lipca

10 września

22 września

9 grudnia

  • W Krakowie zmarł Wilhelm Szymbor, ksiądz katolicki, zakonnik Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie