1924

Z WikiZagłębie

28 lutego

5 marca

3 kwietnia

  • Na Piaskach doszło do tragedii - podczas tłumienia strajku policjanci otworzyli ogień, w wyniku czego zginęło 4 robotników

6 kwietnia

  • W Sosnowcu urodził się Janusz Ziółkowski - socjolog, działacz społeczny, senator I kadencji, szef Kancelarii Prezydenta

22 kwietnia

5 czerwca

  • W Dąbrowie Górniczej urodził się Czesław Gęborski, członek Armii Ludowej, oficer aparatu bezpieczeństwa (MO i SB), komendant obozu pracy w Łambinowicach, odpowiedzialny za śmierć więźniów

12 lipca

12 sierpnia

  • W Sosnowcu urodził się Witold Mańczak, językoznawca języków romańskich i indoeuropejskich, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek krajowy Polskiej Akademii Umiejętności i członek Polskiej Akademii Nauk

21 listopada

  • W Zawierciu urodził się Józef Baryła, generał broni, doktor nauk humanistycznych, dyplomata, wiceminister obrony narodowej, poseł, działacz partyjny PZPR