Włodzimierz Sedlak

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Włodzimierz Sedlak
Włodzimierz Sedlak
Imię i nazwisko Włodzimierz Sedlak
Data i miejsce urodzenia 31 października 1911
Sosnowiec
Data i miejsce śmierci 17 lutego 1993
Radom
Zawód ks. prof. geolog, palentolog, bioelektronik,

Powołanie do kapłaństwa

Włodzimierz Sedlak urodził się 31 października 1911 w sosnowieckiej dzielnicy Sielec, jako trzecie z kolei dziecko Pawła i Elżbiety z domu Janaszek. Jego rodzina w poszukiwaniu pracy w 1919 roku przeniosła się do Suchedniowa, a następnie do Skarżyska-Kamiennej. Włodzimierz Sedlak, po uzyskaniu matury (1930) wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu i w 1935 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako prefekt pracował w Ćmielowie i Siennie, gdzie podczas II wojny światowej prowadził tajne nauczanie.

Od magistra do profesora

Po wojnie podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując dyplomy magisterskie z antropologii i pedagogiki. Doktoryzował się w 1951 roku rozprawą p.t. "Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania". W 1952 roku przeniósł się do Radomia, następnie w 1960 roku rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w 1966 roku stopień doktora habilitowanego. W roku 1974 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1980 roku profesorem zwyczajnym. Zmarł w Radomiu 17 lutego 1993.

Droga naukowa

Droga naukowa księdza Sedlaka była bardzo oryginalna. Zajmował się geologią i paleontologią Gór Świętokrzyskich, pochodzeniem życia czy paleobiochemią. Ksiądz Sedlak jednak najbardziej znany jest z bioelektroniki, uważany jest nawet za jednego jej prekursorów. Napisał na ten temat ponad 100 artykułów i kilka książek. Według bioelektroniki reakcje chemiczne i procesy elektroniczne w organicznych półprzewodnikach są związane zależnościami kwantowo-mechanicznymi, co można przedstawić na modelu posiadającym dwie nierozdzielne i jednakowo ważne strony – chemiczną i elektroniczną. Ksiądz Sedlak wzmiankował również o możliwości istnienia bioplazmy – piątego stanu materii obecnego jedynie w organizmach żywych.

Tablica pamiątkowa w kruchcie Kościoła pw. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu

Pamięć o ks. profesorze wciąż żywa w Sosnowcu

Staraniem wielu ludzi dobrej woli, m.in. Piotra Dudały (redaktora naczelnego portalu www.sosnowiecfakty.pl ) oraz Fundacji im. Jana Kiepury, ksiądz profesor nie został zapomniany w swoim rodzinnym mieście: w 2003 roku, z okazji dziesiątej rocznicy śmierci ks. Sedlaka w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu - Pogoni odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której w obecności biskupa Ordynariusza ks. Adama Śmigielskiego odsłonięto tablicę pamiątkową w przedsionku kościoła. Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyła się sesja naukowa, a Biblioteka Miejska przygotowała okolicznościową wystawę. 28 sierpnia2008 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę o nadaniu nazwy drodze pomiędzy osiedlem Rudna 1, a osiedlem przy ul. Kilińskiego (wzdłuż torów kolejowych) imienia Ks. Włodzimierza Sedlaka.


Biogram opracował: Piotr Dudała

Linki zewnętrzne