Ulica Browarna (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Na planie B. Bukowieckiego 1921
Na planie W. Michalskiego 1936
Na planie Wyd. Księgarnia "Wiedza", dr. poł. lat 30' XXw.

Ulica Browarna w Sosnowcu – istniejąca ongiś ulica Sielca-Katarzyny [1, 2].

Obecna na najstarszych mapach Miasta: Броварная / Browarna (1904), Brauereistrasse (1915), Browarna, Brauereistrasse (1940). Od końca lat 90-tych XX wieku pozbawiona nazwy [1, 3-7, 10, 11, 12]. Traktowana wtedy jako północne przedłużenie ulicy Skautów [1, 11]. Oznaczona na mapach cyfrowych [Google Maps, OpenStreetMap, Automapa] jako Browarna w części od Czarnej Przemszy do ulicy Skautów. Posiada nienazwaną kontynuacje w postaci drogi gruntowej do osiedla robotniczego Huty Katarzyna.

Łączyła plac Tadeusza Kościuszki (Am Dreieck / Stalowników) oraz ulicę Żelazną (Железная / Żelazna / Eisenstrasse / Żelazna / Katharinenstrasse). Od południa dochodziła do niej ulica Skautów (Дворская / Dworska / Hofstrasse / Dworska / Brauereistrasse / Dworska / Pionierów) [3-10].

Jej nazwa nawiązywała do Browaru Sieleckiego (Renardowskiego) [12-14].


Ulica Browarna
Reklama browaru

Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 1. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1994.

3. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

4. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

5. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

6. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

7. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

8. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

9. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

10. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

11. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

12. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

13. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

14. A. Makarska. Dzielnice Sosnowca – Sielec. Informator do wystawy. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2011.