Plac Tadeusza Kościuszki (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Sosnowiec Osiedle patronackie Huldschinsky'ego 25.JPG

Plac Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu – plac zlokalizowany na styku Pogoni i Sielca [1-4].

Znaczony na najstarszych mapach Miasta, nazwany w okresie międzywojennym: plac Tadeusza Kościuszki, Am Dreieck (1940), Tadeusza Kościuszki, Stalowników (1975) [1, 3-12].

Wykształcony jako zachodnie przedłużenie ulicy Browarnej (Броварная / Browarna / Brauereistrasse / Browarna / Brauereistrasse) [1, 2, 5-7]. Wydzielony w następstwie ufundowania pomnika Tadeusza Kościuszki [1, 3, 4, 13].

Zabytki

 • Osiedle patronackie Huldschinsky'ego
  • Budynek mieszkalny, Plac Tadeusza Kościuszki 5
  • Budynek mieszkalny, Plac Tadeusza Kościuszki 9
  • Budynek mieszkalny, Plac Tadeusza Kościuszki 7

Istotne budynki i miejsca


GPomnik Tadeusza Kościuszki

Bibliografia

 1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.
 2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.
 3. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 3. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1996.
 4. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.
 5. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.
 6. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.
 7. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.
 8. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.
 9. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.
 10. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.
 11. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.
 12. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.
 13. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.
 14. Ewidencja zabytków nieruchomych z terenu Gminy Sosnowiec (WKS)