Rozwój kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864 - 1939

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Rozwój kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864 - 1939.jpg
Tytuł Rozwój kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864 - 1939
Rok wydania 1992
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Liczba stron 203
Autor
Autor Mirosław Ponczek

Informacje:

Autor: Mirosław Ponczek

Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1992

Ilość stron: 203

Opis

Jest to najobszerniejsza monografia dziejów kultury fizycznej Zagłębia Dąbrowskiego, oparta na unikalnych i mało znanych uczonym źródłach archiwalnych - państwowych i kościelnych oraz licznych źródłach drukowanych Napisano ją w roku 1992, kiedy dostęp do archiwów był niełatwy (szczególnie pozapaństwowych). Książka unikalna i mało znana przez historyków ogólnych, zajmujących się przemianami społecznymi w regionie. Sport i wychowanie fizyczne oraz rekreacja ruchowa i turystyka, a nawet częściowo rehabilitacja ruchowa, były liczącymi się komponentami kształtowania etosu świadomości narodowej polskiej i regionalnej na tym obszarze. Opracowanie opisuje ten wątek przemian na tle skomplikowanej sytuacji politycznej regionu w Rzeczypospolitej Polskiej 1918 - 1939 (pównież przed tym okresem - w latach późnorozbiorowych).

Spis treści:

strony 09-14 • Wstęp

strony 15-39 • Część I: Pod obcym panowaniem

strony 17-34 • Kultura fizyczna w Zagłębiu Dąbrowskim pod zaborem rosyjskim

strony 09-41 • Przejawy zagłębiowskiej działalności paramilitarnej i sportowej(1918 - 1939)

strony 42-110 • Cześć II: W okresie II Rzeczypospolite

strony 43-47 • Uwarunkowania ekonomiczne i społeczno-polityczne rozwoju Zagłębia Dabrowskiego 1918 - 1939

strony 48-51 • Próba określenia zrębów polityki państwa polskiego w dziedzinie kultury fizycznej do 1939 roku

strony 52-58 • Towarzystwo Gimnastyczne " Sokół" w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym

strony 59-77 • Rozwój zagłębiowskiego ruchu sportowego (1918 - 1939)

strony 77-84 • Tematyka kultury fizycznej na łamach prasy stopowej Zagłębia Dąbrowskiego (1918 - 1939)

strony 85-99 • Kultura fizyczna w międzywojennym środowisku młodzieżowym szkolnym i pracowniczym Zagłębia Dąbrowskiego (do 1939 roku)

strony 100-110 • Miejsce i rola Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej w rozwoju zagłębiowskiej kultury fizycznej

strony 111-115 • Zakończenie

strony 116-163 • Przypisy

strony 164-184 • Bibliografia

strony 186-203 • Aneksy

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego