Mirosław Ponczek

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Mirosław Ponczek
Mirosław Ponczek
Imię i nazwisko Mirosław Ponczek
Data i miejsce urodzenia 23 lutego 1947
Siemonia k. Będzina
Imię i nazwisko przy narodzeniu Mirosław Maciej
Data i miejsce śmierci 12 lutego 2014
Sosnowiec
Miejsce spoczynku Cmentarz Komunalny w Sosnowcu - ul. Wojska Polskiego 124
Zawód Historyk kultury fizycznej, naukowiec, regionalista
Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Miasta Sosnowca
"Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Mirosław Ponczek - (ur. 23 lutego 1947 r. w Siemoni k. Będzina, zm. 12 lutego 2014 r.) pochodził z rodziny inteligenckiej o tradycjach patriotycznych i muzycznych ( jako syn Edwarda i Marianny z domu Milejska).

Spis treści

Szkoła i studia

Artykuł w Tygodniku "STUDENT", Kraków 1968 r.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie-Grodźcu, a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach-Żychcicach oraz Studium Nauczycielskiego w Cieszynie (kierunek historia), rozpoczął studia stacjonarne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (1967). Magisterium z historii uzyskał 24 czerwca 1972 r. (praca „ONZ a Polska w pierwszych latach po II wojnie światowej 1945 - 1947”; promotor prof. zw. dr hab. Józef Dutkiewicz).

W trakcie studiów otrzymał wielokrotnie nagrody rektorskie za wyniki w nauce. Podczas zajęć w Uniwersytecie Łodzkim z wychowania fizycznego należał do grupy studentów uprawiających szermierkę na obiektach stadionu tamtejszego AZS. Ukończył Studenckie Seminarium Dziennikarskie 30 stycznia 1970 r. organizowane przy tygodniku „Politechnik”, jako osoba oddelegowana przez Akademickie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi .

Grupa muzyczno-wokalna "Bumerang" z Łodzi (lata 1969-1971)

Brał także udział (jako student) w życiu kulturalnym ( muzycznym) miasta Łodzi , będąc członkiem popularnej młodzieżowej grupy muzyczno - wokalnej - najpierw " Impulsy ", a następnie " Vox Gentis " - w których występował m.in. Marek Jackowski. Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Studenckich "Częstochowa 1967" - zdobył pierwsze miejsce - w kategorii piosenkarzy studenckich muzyki młodzieżowej ( miał wtedy poza sobą zwycięstwo w prestiżowym konkursie piosenki o mieście podczas Telewizyjnego Turnieju Miast Cieszyn - Tarnowskie Góry ).

Karta uczestnika VII Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

W roku 1969 już jako członek zespołu "Bumerang" wystąpił w VII Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu pod artystycznym pseudonimem " Mirosław Ponczek - Milejski ", potem "Milejski "( współpracował ze słynną pianistką jazzową i kompozytorką , Katarzyną Gaertner ; wynikiem tej współpracy były nagrania dwóch piosenek tej kompozytorki w radiowym "Studiu Rytm": " Księżniczka" i "Kwiaty w oknie", które znajdowały się m.in. na ówczesnych listach przebojów radiowych . Nagrania " Księżniczki " z radiowej transmisji festiwalu opolskiego w 1969 r. oraz " Kwiatów w oknie " z audycji muzycznej Polskiego Radia zachowały się w zbiorach prywatnych Mirosława Ponczka. Sądzić więc należy,że oryginalne nagrania tych piosenek odnaleźć należałoby w radiowym archiwum zakładowym.

Mirosław Ponczek występował również z "Bumerangiem" w śpiewogrze Katarzyny Gaertner i Ernesta Bryla - " Na szkle malowane" w Operetce Dolnośląskiej we Wrocławiu i w Teatrze Nowym w Łodzi ( w latach 1969 - 1972 ). W maju - czerwcu 1972 r.dotarł do drugiego etapu Konkursu na Komentatorów i Prezenterów Sportowych Telewizji Polskiej. Nie wziął ostatecznie udziału w finale tego przedsięwzięcia - ze względu na konieczność przygotowań ( w tym czasie ) do obrony pracy magisterskiej.

Papieże XX wieku wobec sportu i igrzysk olimpijskich
Publikacja naukowa-książka pod redakcją Pawła Króla, wydana w 2012 roku przez Uniwersytet Rzeszowski, dedykowana dla Profesora dr hab. Mirosława Ponczka z okazji jego Jubileuszu 65-lecia oraz 40-lecia pracy zawodowe

Praca

W okresie od 1 września 1972 r. do 31 października 1985 r. był nauczycielem historii w Technikum Energetycznym w Sosnowcu, a od 1982 r. – równolegle – wykładowcą dydaktyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tam też 17 lutego 1981 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie politologii, kontynuując pracę na uczelni do 1985 r.).

Przewód doktorski z historii kultury fizycznej otworzył 8 maja 1981 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracę doktorską na temat „Sport i wychowania fizyczne w działalności organizacji młodzieżowych Zagłębia Dąbrowskiego (1945-1979)” obronił po złożeniu przepisanych prawem egzaminów, uzyskując stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego 21 listopada 1984 r. (promotor dysertacji, prof. dr hab. Henryk Kocój).

Z dniem 1 września 1985 r. rozpoczął pracę naukową jako adiunkt w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie był kierownikiem Sekcji Historii Sportu. Od 1 września 1986 r. do 30 września 1999 r. był adiunktem w Zakładzie Historii Kultury Fizycznej – Katedra Humanistycznych Podstaw KF.

Od 1 października 1999 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Zakładu Historii Kultury Fizycznej AWF w Katowicach; od 2001 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w AWF w Katowicach, a od roku 2008- w rok po uzyskaniu tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej - na stanowisku profesora zwyczajnego.

Specjalizuje się w historii kultury fizycznej (nowożytnej i najnowszej - w skali powszechnej i polskiej). Od 10 września 2002 r. do 2006 pełnił nadto funkcję przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Senatu AWF w Katowicach (oprócz tego był członkiem dwóch komisji senackich tej uczelni: Komisji Rozwoju Kadr, Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Konkursowej AWF,a od 2009 r.Komisji ds Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego).

Droga naukowa:

Jest wybitnym naukowcem badającym i opisującym dzieje kultury fizycznej. Jest autorem licznych i wartościowych publikacji, monografii i opracowań książkowych dotyczących tego obszaru działalności człowieka. Wiele opracowań zwartych autorstwa Mirosława Ponczka poświęconych jest jego rodzinnemu regionowi, Zagłębiu Dąbrowskiemu, co niewątpliwie nadaje mu tytuł wybitnego historyka subregionu zagłębiowskiego oraz makroregionu Śląska i Zagłębia. Nie stroni bowiem od trudnych i źródłowych studiów oraz monografii poświęconych Górnemu Śląskowi. Jest przede wszystkim znanym w Polsce i poza nią z pionierskich badań oraz opracowań, które dotyczą historycznych relacji kultura fizyczna- Kościół rzymskokatolicki.

Łączny dorobek naukowy stanowi ponad 270 opublikowanych prac oryginalnych (w 98% z nich, jako pierwszy autor) – w tej liczbie ponad 20 artykułów w języku angielskim oraz 15 książek i 10 monografii pod redakcją i współredakcją. Jako naukowiec brał udział w wielu konferencjach międzynarodowych (21) i krajowych (49).

Rozwój kariery zawodowej:

Udział w kolegialnych organach uczelnianych:

Piastowane stanowiska służbowe:

Realizacja projektów i problemów naukowo-badawczych:

kultura fizyczna – Kościół rzymskokatolicki , Górny Śląsk - Zagłębie Dąbrowskie

Ważniejsze publikacje naukowe:

Uczestnictwo w wybranych kongresach i konferencjach naukowych:

Członkostwo w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych:

Osiągnięcia kadrowe:

Otrzymane nagrody oraz odznaczenia:

Książki autorskie Mirosława Ponczka:

Prace zbiorowe pod redakcją lub współredakcją Mirosława Ponczka:

Galeria zdjęć


Życie prywatne

W l. 1974-2006 pozostawał w związku małżeńskim z urodzoną w Sosnowcu - Danutą z d. Nogal (1954 - 2006), z którą miał dwóch synów; Marcina (1980) i Przemysława (1975).

Od 2009 - 2014 pozostawał w związku małżeńskim z Anną Sitko-Ponczek z Sosnowca.

Bracia Mirosława Ponczka, to:

- prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek (1942), pracownik naukowy (prof. zw. tytularny) Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Pracowni Irenologii, Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, więcej zob. www.wsmip.uni.lodz.pl/pdf/biogramy/Ponczek%20Eugeniusz_prof.pdf

- mgr Jan Ponczek, historyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wieloletni pedagog szkolny, nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, zob. http://katowice.naszemiasto.pl/archiwum/tramping-to-sposob-na-tanie-wakacyjne-podroze,790082,t,id.html

Edward (1912-2004), ojciec Mirosława Ponczka, był mistrzem muzyki organowej, tj. wieloletnim (ponad pół wieku) organistą (m.in. w Kroczycach, Przyrowie, Sławkowie, Siemonii, Bolesławiu, Gidlach, Będzinie-Grodżcu), w tym znanym w Zagłębiu Dąbrowskim dyrygentem chóralnym (1957 - 1992); absolwentem prowadzonego przez Feliksa Witeszczaka (1868-1939) Instytutu Muzycznego w Częstochowie (1938) oraz Wyższego Studium Organistowskiego przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie (1954); żołnierzem kampanii wrześniowej 1939 roku (od 1 września do 29 września roku 1939 jako artylerzysta w armii gen. Kazimierza Sosnkowskiego); uczestnikiem ruchu oporu (od grudnia roku 1942 w Armii Krajowej, od stycznia 1943 roku w Batalionach Chłopskich); Odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim i Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 Roku, więcej, zob.: http://wikizaglebie.pl/wiki/Edward_Ponczek

Marianna z d. Milejska (1915-1997), matka Mirosława Ponczka, to m.in. dawna urzędniczka pocztowa, w tym kierowniczka poczty w Kroczycach; uczestniczka ruchu oporu: od stycznia roku 1940 w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej; pseudonim konspiracyjny "Stokrotka": do stycznia 1945 roku); Wierna towarzyszka życia Edwarda Ponczka, niezwykle utalentowana oraz uzdolniona muzycznie, pracowita solistka chórów kościelnych (w Kroczycach, Przyrowie, Sławkowie, Siemonii, Bolesławiu, Gidlach, Będzinie-Grodżcu); sopran koloraturowy; więcej, zob.: http://wikizaglebie.pl/wiki/Marianna_Ponczek

Mirosław Ponczek był spokrewniony (wnuk stryjeczny-dziadek stryjeczny) z Antonim Pączkiem (1891-1952), pochodzącym z Zagłębia Dąbrowskiego (tj. urodzonym w Sielcu k/Sosnowca i mieszkającym w latach młodzieńczych w Sosnowcu) czterokrotnym posłem na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej, działaczem niepodległościowym, Prezydentem Miasta Lublina, Wiceprezydentem Miasta Łodzi; więcej, zob.: http://wikizaglebie.pl/wiki/Antoni_P%C4%85czek

Hobby i zainteresowania: muzyka (znakomity śpiew i brawurowa gra na instrumentach klawiszowych), sport, film, nauki humanistyczne, w tym m.in. historyczne i politologiczne; więcej, zob.: http://www.youtube.com/watch?v=DdSO0ISvoB4 ; http://www.youtube.com/watch?v=hWtG8N3efGE

Linki zewnętrzne


Bibliografia

 1. Bolesław Ciepiela, Profesor Mirosław Ponczek (1947-2014) In memoriam [w:] Nowe Zagłębie, Nr 1 (31), styczeń-luty 2014, s. 48.
 2. B. Ciepiela, Grodziec znany i nieznany. Encyklopedia, Grodziec 1997, s. 36, 149, 153 i 172.
 3. Bogdan Ćwięk, Zdzisław Rabsztyn (praca zbiorowa), Mirosław Ponczek [w:] Pisarze, poeci, literaci, kronikarze Będzińskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich na 650-lecie miasta Będzin (1358-2008), Będzin, 2008.
 4. Adam Fryc, Sport w życiu i twórczości wybranych zagłębiowskich muzyków [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego, pod red. nauk.: Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego; Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Będzin 2009, s. 130-131
 5. toko [Tomasz Kostro], Osobowości: Profesor zwyczajny - Mirosław Ponczek - http://zaglebie.info/publicystyka,osobowosci-profesor-zwyczajny-miroslaw-ponczek,6708
 6. Janusz Osiński, Z estrady na katedrę akademicką [w:] Sosnart. Sosnowiecki magazyn kulturalny, bezpłatny dodatek do Kuriera Miejskiego styczeń 2010, nr 1/24/2010, s. 5.
 7. Mirosław Ponczek, Ze wspomnień akademicko-muzycznych lat młodości [w:] Nowe Zagłębie. Czasopismo społeczno-kulturalne, nr 3 (3/15) maj-czerwiec 2011, s. 20-21.
 8. Mirosław Ponczek, Marianna Ponczek (1915-1996)Wspomnienie o Matce [w:] Exspress Zagłębiowski Magazyn, nr 6 (77) czerwiec 1996, s. 33.
 9. Adam Tarnowski, W zdrowym ciele zdrowy duch - http://www.niedziela.pl/artykul/28393/nd/W-zdrowym-ciele-zdrowy-duch
 10. A. Z., Kochał muzykę, „Dziennik Zachodni” nr 74 z 2004 r., s. 21 (dot. wspomnienia o Edwardzie Ponczku).
 11. http://www.goldenline.pl/grupy/Muzyka_i_taniec/emisja-glosu/dawni-i-wspolczesni-znani-i-nieznani-polscy-spiewacy-i-spiewaczki,3099340/
 12. http://www.sosnowiec.pl/urzad_miejski/aktualnosci/k1,16,samorzad/id,8121,58_sesja_rady_miejskiej_za_nami.html
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego