Pierwsza na ziemiach polskich cementownia "Grodziec"

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Pierwsza na ziemiach polskich cementownia Grodziec.jpg
Tytuł Pierwsza na ziemiach polskich cementownia "Grodziec"
Rok wydania 1999
Miejsce wydania Sosnowiec, Grodziec
Liczba stron 204
Autor
Autor Bolesław Ciepiela

Informacje:

Autor: Bolesław Ciepiela

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

ISBN 83-87543-50-0

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, Grodziec, 1999

Ilość stron: 2004

Opis:

Monografia cementowni "Grodziec"

Spis treści:

strona 07 • Od Towarzystwa Przyjaciół Grodźca

strona 08 • Recenzja wydawnicza (Mirosław Ponczek)

strona 11 • Spis treści

strona 13 • Rozdział I - RYS PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W KRAJU

strona 15 • Z historii cementu jako spoiwa

strona 17 • Założyciel polskiego cementu, Jan Ciechanowski i spadkobiercy

strona 21 • Rozdział II - BUDOWA I ROZWÓJ CEMENTOWNI

strona 23 • Kontynuowanie budowy cementowni

strona 27 • Modernizacja cementowni od 1880 roku

strona 33 • Okres II wojny światowej i pierwsze lata powojenne

strona 35 • Rozdział III - CEMENTOWNIA GRODZIEC NA TLE ROZWOJU POLSKIEGO CEMENTOWNICTWA

strona 37 • Pierwszy okres polskiego cementownictwa

strona 39 • Drugi okres polskiego cementownictwa

strona 40 • Trzeci okres polskiego cementownictwa

strona 42 • Cementownictwo polskie w czasie II wojny światowej

strona 42 • Czwarty okres polskiego cementownictwa

strona 45 • Rozdział IV - SUROWIEC ORAZ TRANSPORT SUROWCA I CEMENTU

strona 47 • Kamieniołomy cementowni

strona 53 • Załadunek i transport cementu

strona 57 • Rozdział V - WYBRANE ZAGADNIENIA POSTĘPU TECHNICZNEGO 57

strona 59 • Energetyka w cementowni

strona 60 • Walka z zanieczyszczeniem środowiska

strona 63 • Rozdział VI - ROZWÓJ PRODUKCJI CEMENTU NA PRZESTRZENI LAT

strona 69 • Rozdział VII - JAKOŚĆ I ZASTOSOWANIE CEMENTU

strona 71 • Jakość cementu

strona 72 • Zastosowanie grodzieckiego cementu

strona 75 • Rozdział VIII - BUDOWNICTWO SOCJALNE I AKTYWIZACJA PRACOWNIKÓW

strona 77 • Budownictwo mieszkaniowe

strona 77 • Ochotnicza Straż Pożarna

strona 84 • Zespoły muzyczne cementowni

strona 88 • Życie świetlicowe cementowni

strona 90 • Szkoła przemysłowa cementowni

strona 90 • Rozdział IX - JUBILEUSZE CEMENTOWNI

strona 90 • 1OO-lecie cementowni

strona 90 • Jubileusz 120-lecia cementowni

strona 90 • Rozdział X - KIEROWNICTWO I ZAŁOGA

strona 101 • Dyrektorzy

strona 107 • Zastępcy dyrektora

strona 109 • Majstrowie

strona 110 • Załoga cementowni

strona 116 • Biogramy ludzi o których pamięć nie może zaginąć

strona 127 • Rozdział XI - LIKWIDACJA CEMENTOWNI

strona 129 • Zapowiedź likwidacji

strona 132 • Unieruchomienie cementowni

strona 133 • Rozdział XII - OBIEKTY I TERENY CEMENTOWNI PO LATACH

strona 135 • Niszczenie i dewastacji obiektów

strona 135 • Myśl o muzeum

strona 136 • Zagospodarowanie terenów

strona 145 • Rozdział XIII - WYKAZ ZATRUDNIONYCH W CEMENTOWNI

strona 147 • Pracownicy fizyczni, którzy przepracowali co najmniej 20 lat

strona 152 • Wykaz pracowników umysłowych cementowni

strona 157 • Rozdział XIV - ZE WSPOMNIEŃ PRACOWNIKÓW CEMENTOWNI

strona 165 • Rozdział XV - Z HISTORII SPORTU W GRODŹCU

strona 167 • Kluby sportowe

strona 170 • Sport w cementowni "Grodziec"

strona 170 • Piłka nożna

strona 176 • Siatkówka. koszykówka i tenis stołowy

strona 178 • Szybownictwo

strona 180 • Sport w kopalni "Grodziec"

strona 180 • Klub tenisowy

strona 182 • Piłka nożna

strona 186 • Siatkówka

strona 189 • Park "Rozkówka" bazą sportu i rekreacji

strona 190 • Sport motorowy 190

strona 190 • Cykliści

strona 191 • Z historii sportu motorowego

strona 194 • Motorowy klub sportowy

strona 201 • LITERATURA

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego