Paweł Prokofiew

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko Paweł Prokofiew
Data urodzenia ??? ????
Data śmierci ???
Zawód Żołnierz, uczestnik bitwy pod Monte Cassino

Paweł Prokofiew syn Pawła, urodził się 111istopada 1916 roku w Wilnie i tam mieszkał do wybuchu wojny w1939 roku. Uczestniczył w wojnie obronnej w 1939 roku, służąc w 5. pułku le- gionów w Wilnie. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie,. przebywał wióżnych obozach jenieckich oraz obozach pracy na terenie Ukrainy. Po amnestii, jesienią 1941 roku, wstą-

pił w miejscowości Buzułuk doorga. nizującegosię wojska polskiego. Przeszedł szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego. We Włoszech służył WIS. Pułku Ułanów Poznańskich, 5. Kre- sowej Dywizji Piechoty. Brał udział w bitwach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Wojenną służbę wojskową zakończył w stopniu kaprala. Był odznaczony: Krzyżem Pamiątko- wym Monte Cassino (nr 27505), Medal.emzaUdział w yY.ojnieOb- rannej 1939, Medalem WoJska, Krzy- żem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbroj nychnaZachodzieoraz brytyjs- kimi: The.1939-1945 Star, The ':V?r Medal 1939-)94.S,Jtaly Star.~owoJrne otrzymał: Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Potski, Do Polski wrócił z Anglii w 1947 roku. Był żonaty z Anną z domu G~c, urodzoną w 1924 roku. Miał troje dzieci i troje wnuków. Z zawodu był kierowcą, od 1970 roku przebywał naemeryturze; Był inwalidą I grupy. Zmarł w 1994 roku. Został pochowany na cmen- tarzu komunalnym w Czetadz(. Nikt z bliskich Prokofiewa nie pozostał w Czela~zi, ostatni żyjący syn z rodzi- ną zamieszkał na Pomorzu. Odszu- kany przez pracownika Muzeum Sa- turn, nie chciał rozmawiać o wojen- nej przeszłości ojca. Wszystkie infor- macje o Pawle Prokofiewi.e podajemy za publikacją Witolda Zdanowicza "Sląsk pamięci Monte Cassino".


Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego