Muzeum Saturn w Czeladzi

Z WikiZagłębie
(Przekierowano z Muzeum "Saturn" w Czeladzi)
Jednostka kultury
Saturn Muzeum Czeladź logo.JPG
Nazwa obiektu Muzeum Saturn
Miejscowość Czeladź
Adres Dehnelów 10
Rodzaj jednostki Muzeum
Dyrektor Iwona Szaleniec
Strona internetowa
Muzeum Saturn 01.jpg

Muzeum Saturn w Czeladzi.

Informacje

Adres: ul. Dehnelów 10, Czeladź

Dział Organizacyjno-Administracyjny
tel. (0-32) 265 42 93
e-mail: muzeumczeladz@gmail.com
e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl

Dział Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego
tel. (0-32) 265 42 98
e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl

Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi
e-mail: dyrektor.saturn@muzeum-saturn.czeladz.pl

Historia

Czeladzkie muzeum zostało utworzone na bazie, powołanej przez ówczesnego burmistrza w kwietniu 2003 roku, Czeladzkiej Izby Tradycji działającej w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej. Powołane mocą uchwały podjętej przez radnych Rady Miejskiej 30 października 2008 roku, oficjalną działalność rozpoczęło z dniem 1 marca 2009 r. po uzgodnieniu statutu i jego akceptacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowo utworzonej instytucji nadano nazwę Muzeum Saturn w Czeladzi, nawiązując do już zlikwidowanej wprawdzie, ale przez ponad 100 lat prężnie działającej na terenie miasta kopalni. Dodanie określenia Saturn było ukłonem wobec przeszłości oraz symbolem zachowania ciągłości dziejowej i podtrzymania w mieście tradycji górniczych. Na swą siedzibę placówka otrzymała dawną willę dyrektora kopalni "Saturn". Budynek ten, położony w parku przy ulicy Dehnelów, na terenach niegdyś należących do Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego "Saturn" S.A., to urokliwa budowla w stylu dworku polskiego, wzniesiona w latach 1923-25 przez Towarzystwo. Do 1939 roku pełniła funkcję domu mieszkalnego dyrektora kopalni, po wybuchu wojny została przejęta przez Niemców. Po wyzwoleniu w 1945 r. w jej wnętrzach znalazły schronienie i dom osierocone dzieci - uratowane z hitlerowskiego obozu w Potulicach k/Bydgoszczy, które w pałacu przerobionym na sierociniec mieszkały 3 lata. Później budynek zagospodarowała kopalnia na własne potrzeby. Do końca lat 60-tych mieścił się tu hotel dla pracowników, a w latach 70-tych stał się siedzibą klubu Naczelnej Organizacji Technicznej "Pod Filarami", nad którym opiekę sprawowało Zakładowe Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Po likwidacji kopalni w 1997 roku właścicielem obiektów kopalnianych, w tym pałacyku, stała się gmina Czeladź. Wtedy też miasto przystąpiło do generalnego remontu obiektu realizowanego etapami przez kilka lat. Przed odnowionym pałacem została odtworzona istniejąca przed wojną fontanna, którą ozdobiono piękną rzeźbą Chłopca z łabędziem Theodora E. Kalidego.

Wystawy stałe

Muzeum Saturn w Czeladzi posiada statut muzeum w organizacji, który zawiera postanowienia regulujące proces organizowania muzeum i obowiązuje do czasu jego zakończenia (za dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień otwarcia wystawy stałej). Czeladzkie muzeum przystąpiło do opracowania pierwszych koncepcji scenariusza wystawy stałej. Niestety, poważną bolączką placówki jest brak wystarczającej przestrzeni ekspozycyjnej.

Wystawy czasowe

Nie posiadając wystawy stałej muzeum stara się przyciągnąć zwiedzających licznymi, atrakcyjnymi wystawami czasowymi. Od samego początku swej działalności instytucja aranżuje każdego roku kilkanaście takich wystaw. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana, przeważają jednak ekspozycje związane z ważnymi rocznicowymi wydarzeniami historycznymi oraz dotyczące szeroko pojętej przeszłości Czeladzi, a także regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Wystawy te częstokroć organizowane są przy współpracy innych muzeów, organizacji i stowarzyszeń miejskich, jak również osób prywatnych. Do najbardziej udanych i efektownych wystaw można zaliczyć: "Na szkle zapamiętane", "110 lat Górniczych Orkiestr Dętych w Czeladzi", "Twórczość Macieja Makarewicza", "Ulica Staszica w fotografii Jerzego Żymierskiego", "Czeladź w kronikach ks. Józefa Sobczyńskiego", "Czeladzka Mater Dolorosa". Do muzealnego kalendarza wystawienniczego na stałe weszły ponadto cieszące się ogromnym powodzeniem dwa cykle: "Pasje i kolekcje Zagłębiaków" oraz ilustrujący za pomocą archiwalnych fotografii obraz przeszłości miasta i jego mieszkańców - "Ze starego albumu".

Działalność edukacyjna

Jednym z ważniejszych muzealnych priorytetów jest działalność edukacyjna rozrastająca się z roku na rok, a której głównym celem jest promowanie przeszłości Czeladzi oraz regionu poprzez poznawanie nowej wiedzy, pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży, a także twórcze myślenie. Zajęcia realizowane są głównie w oparciu o własne zbiory muzealne, wystawiane aktualnie ekspozycje, archiwalny materiał fotograficzny, filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne. Szczególną atrakcją cieszą się warsztaty prowadzone przy pomocy muzealnych eksponatów, w trakcie których można je zobaczyć z bliska, a niekiedy nawet dotknąć. Oferta Muzeum Saturn skierowana jest do różnych grup wiekowych (od dzieci w wieku przedszkolnym po młodzież licealną) i obejmuje różnorodny zakres tematyczny. Wyjątkową popularnością, zwłaszcza wśród pasjonatów historii, cieszą się służące upamiętnianiu i upowszechnianiu wśród potomnych lokalnego dziedzictwa historycznego - Muzealne Spotkania z Przeszłością. Zainicjowane w 2010r. mają za zadanie odkrywać razem z muzealnym przewodnikiem uroki miasta, jak i przybliżać jego dzieje przez bezpośrednie spotkania z reliktami przeszłości.

Działalność wydawnicza

Prowadzona przez muzeum działalność wydawnicza ma na celu przybliżenie i propagowanie szeroko pojętej historii, przede wszystkim lokalnej. Zazwyczaj publikacje są wynikiem badań i dociekań historycznych, przeprowadzanych kwerend lub opracowaniem posiadanych materiałów przez pracowników muzeum. Zdarza się również, że placówka jest wydawcą tekstów historycznych zredagowanych przez innych pracowników naukowych. Tak było w przypadku dotychczas największego przedsięwzięcia wydawniczego muzeum, 2 - tomowej„Historii Czeladzi” pod red. Jana Drabiny: pierwszej naukowej pracy przedstawiającej dzieje miasta od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Muzeum jest również wydawcą wielu folderów towarzyszących wystawom oraz śpiewników przygotowywanych dla uczestników śpiewania patriotycznego - „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!”. Od dwóch lat czeladzki Saturn wydaje kwartalny informator muzealny Oficyna Saturnowska.


Relacje Video

<videoflash>lU2Z88bjDaU</videoflash> <videoflash>hMpTmxY4XaQ</videoflash> <videoflash>s7-kH2T2GGg</videoflash> <videoflash>5eFz9RrCk14</videoflash> <videoflash>jve-N85CTbE</videoflash> <videoflash>TUmwll8L0mg</videoflash> <videoflash>ThU4re2xc8w</videoflash> <videoflash>vBuHDclvPSo</videoflash> <videoflash>M6iu9wYsh_U</videoflash> <videoflash>GfUE3tQm6es</videoflash> <videoflash>ESW0Q2YHrJE</videoflash> <videoflash>_dSYrJt-kUw</videoflash> <videoflash>PNEt3uvXLBY</videoflash> <videoflash>_DFzaYGGGGU</videoflash>

Linki zewnętrzne

Przypisy