Muzeum Nauk o Ziemi w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Jednostka kultury
Nazwa obiektu Muzeum Nauk o Ziemi
Miejscowość Sosnowiec
Adres Będzińska 60
Rodzaj jednostki Muzeum
Data otwarcia 1994
Strona internetowa

Muzeum Nauk o Ziemi - muzeum geologiczne w Sosnowcu, zlokalizowane w budynku Żyleta przy ul. Będzińskiej 60.

Historia

Muzeum powstało z kolekcji pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (po 2019 część Wydziału Nauk Przyrodniczych), głównie geologów. Muzeum WNoZ formalnie zostało powołanie 28 października 1994 roku Zarządzeniem Rektora nr 37/94, z inicjatywy pracowników jako Muzeum Ziemi. Początkowe lata działalności odbywały się przy braku jakiejkolwiek regulacji prawnej czy finansowej. Okazy nie były zinwentaryzowane.

W 2005 wystawy w muzeum uzyskały kształt profesjonalny a muzeum rozpoczęło szeroko zakrojoną działalność oświatową. Z roku na rok zwiększa się liczba prowadzonych zajęć w formie lekcji muzealnych i warsztatowych, dostosowanych do podstawy programowej oraz wykładów multimedialnych z zakresu historii Ziemi, procesów geologicznych oraz ewolucji życia. Dnia 21 czerwca 2013 roku usankcjonowano prawnie funkcjonowanie muzeum uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentem prawnym regulującym jego funkcjonowanie w postaci Regulaminu Muzeum NoZ nadany zarządzeniem Rektora nr 86.


Działalność

Działalność wystawiennicza

Muzeum posiada 18 wystaw stałych pokazujących w swoich zbiorach głównie okazy geologiczne (3461 obiektów) – minerały (ok. 1500), skamieniałości (ok. 1000), skały (ponad 500), meteoryty (ponad 50) – oraz okazy geoarcheologiczne, repliki zwierząt i roślin (64) z całego świata. Muzealia wyeksponowane są w kolekcjach dydaktycznych oraz na wystawach mających charakter rekonstrukcji paleośrodowiskowych minionych okresów geologicznych oraz kolekcji dydaktycznych (ewolucja człowieka, ewolucja ptaków i piór, dynamizm skorupy ziemskiej i in.). Powierzchnia wystawiennicza mieści się głównie w przestrzeniach holu parteru [[Żyleta (Sosnowiec)|budynku przy ul. Będzińskiej 60 oraz pierwszego i drugiego piętra. Kilkutonowe okazy skalne stoją na zewnętrz budynku, tworząc Park Geologiczno-Przyrodniczy. Muzeum organizuje również wystawy czasowe.

Działalność dydatktyczna

Na bazie kolekcji i wystaw stałych prowadzona jest działalność oświatowa, skierowana do uczniów wszystkich szczebli szkolnictwa woj. śląskiego. Są to lekcje muzealne w formie warsztatów, wykładów, prelekcji oraz zajęć w terenie. Muzeum współpracuje z wieloma placówkami, udostępnia zbiory oraz organizuje corocznie obozy, które dostarczają nowych danych do badań naukowych. Każdego roku muzeum gości ponad 40 000 zwiedzających.

Linki zewnętrzne