Kategoria:ZLK powiat zawierciański

Z WikiZagłębie

Wśród ofiar mordu katyńskiego znajduje się wiele nazwisk osób wywodzących się Zagłębia Dąbrowskiego, czy to przez miejsce urodzenia czy też miejsce zamieszkania i/lub pracy. Wsród tych osób są także i te które są związane z powiatem zawierciańskim (w jego obecnym lub historycznym kształcie terytorialnym). Informacje o tych osobach są jak dotąd albo rozproszone albo są częścią składową innych opracowań, bez wyróżnika regionalnego, powiatowego czy gminnego.

Celem niniejszej kategorii (ewidencji) jest zgromadzenie w jednym miejscu jak największej liczby informacji o zagłębiowskich ofiarach mordu katyńskiego, związanych czy to przez miejsce urodzenia, miejsce wykonywania pracy, czy też miejsca zamieszkania z powiatem zawierciańskim.

Przedstawiona poniżej ewidencja osób jest z całą pewnością niepełna i wymaga dalszych uzupełnień a w niektórych przypadkach zapewne także i korekt. Redakcja Wiki Zagłębie zaprasza do aktywnego udziału przy jej tworzeniu.


Zobacz także

Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK