Zagłębiowska Lista Katyńska

Z WikiZagłębie

Zagłębiowska Lista Katyńska

Delegacja stowarzyszenia FdZD na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)

HASŁO W BUDOWIE

Wśród ofiar mordu katyńskiego znajduje się wiele nazwisk osób wywodzących się Zagłębia Dąbrowskiego, czy to przez miejsce urodzenia czy też miejsce zamieszkania i pracy. Informacje o tych osobach są jak dotąd albo rozproszone albo są częścią składową innych opracowań, bez wyróżnika regionalnego. Celem niniejszego hasła (niniejszej ewidencji) jest zgromadzenie w jednym miejscu jak największej liczby informacji o zagłębiowskich ofiarach mordu katyńskiego.

Znaczna część niniejszej ewidencji zawiera wyłącznie nazwiska z minimalną wiedzą na temat danej osoby. W przypadkach gdy ta wiedza jest bogatsza sporządzane jest dodatkowe hasło - biogram danej postaci.

Przedstawiona poniżej ewidencja osób jest z całą pewnością niepełna i wymaga dalszych uzupełnień a w niektórych przypadkach zapewne także i korekt. Redakcja Wiki Zagłębie zaprasza do aktywnego udziału przy jej tworzeniu.


A

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Tadeusz A. Alama 11.09.1911 Ząbkowice Podporucznik, ofic. rez. WP, 74 pp / Urzędnik 1940 ? -
Julian A. Adamczyk ??.1894 Lubień Policjant, st. posterunkowy PP. komis. w Zawierciu 1940 Miednoje -
Ludwik Adamiecki 31.08.1888 Koziegłowy Policjant, posterunkowy PP, komisariat w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Stefan Aniszczenko ??.1899 Dąbrowa Górnicza Policjant, st.posterunkowy PP, Kom. Pow. w Częstochowie 1940 Miednoje -
Stefan Antonowicz 16.12.1895 Kichule Porucznik rez. WP, lekarz, nauczyciel w Będzinie 1940 Katyń -
Jerzy Anufriew ??.???? ???? Podporucznik, of. rez. WP, 7 pal / urzędnik sam. w Olkuszu 1940 ? -
---------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

B

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Zbigniew J. Babiński 13.05.1896 Sosnowiec Kapitan pilot WP, w 1939 sztab lotnictwa Armii „Prusy” 1940 Katyń nr 251
Edward Bagiński 20.09.1912 Czeladź Porucznik, ofic. rez. WP, 5 pułk lotniczy w Lidzie / Technik 1940 ? -
Michał Baran 13.12.1905 Dąbrowa Górnicza St. post. PP, służba (m.innymi); Dąbrowa Grn.,Czeladź 1940 Miednoje -
Tadeusz Remigiusz Barański 01.10.1902 Sosnowiec Podporucznik artylerii, ofic, rez. WP /Handlowiec 1940 Katyń nr 435
Leon Bartnik 03.04.1901 Rzeczyca Ziemiańska Policjant, st. posterunkowy PP w Będzinie 1940 Miednoje -
Wacław Barwiński 10.01.1904 Białystok Podporucznik oficer rez. WP / Lekarz stomatolog z Sosnowca 1940 Starobielsk -
Jan Bątorek 09.07.1910 Kidów Podporucznik ofic. rez. WP, 74 pp / Nauczyciel z Dobieszowic 1940 Katyń -
Marian Antoni Beliczyński 23.06.1902 Michałówka Podporucznik, ofic. rez. WP, 75 pp / Urzędnik z Zawiercia 1940 Katyń -
Stanisław Bieńkowski 13.04.1902 Zawiercie Ppor. rezerwy WP,75 pp / nauczyciel z Zawiercia 1940 Katyń -
Marian Binkiewicz 11.06.1910 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Aleksander R. Bogobowicz 07.02.1899 Strzemieszyce Wielkie Por. rez. WP / Absolwent Wydziału Prawa UJ 1940 ? -
Wacław Borkowski ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Bolesław Boruciński 09.08.1895 Potok Wielki Policjant, przodownik PP, komisariat w Będzinie 1940 Miednoje -
Daniel Bożek 03.11.1906 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 74 pp / Technik 1940 Katyń -
Zygmunt Leopold Brzeziński 12.11.1905 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 2 pac / Inżynier 1940 Katyń -
Józef Buczek 19.11.1904 Sosnowiec Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Michał Budzisz ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Jerzy Jan Burdziński 11.06.1910 Poręba Podporucznik,oficer rezerwy WP, 45 pp / Nauczyciel 1940 Katyń -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

bankowiec, 77 pp, zm. 1940, Katyń - do dalszego wyjaśnienia

C

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Józef Cerajewski 13.03.1901 Sędziny Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Jerzy Chybowski 16.01.1908 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 16 pp /inż. rolnik 1940 Charków nr 900
Aleksander Chwalbiński 19.08.1890 Zawiercie Policjant, st. przodownik PP 1940 Miednoje -
Paweł Chwalebny ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Henryk Ciemieniewski 15.01.1911 Sosnowiec Ppor. oficer rez. WP, 7 pal /Urzędnik 1940 Charków nr 1938
Jan Cieśla 18.071892 Bobrowniki Policjant, funkcjonariusz PP w Będzinie 1940 Miednoje -
Stefan Czajka ??.???? ???? Podporucznik ofic. rez. WP / Nauczyciel z Olkusza 1940 ? -
Marian Andrzej Czarnecki ??.1906 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP w Zawierciu 1940 Miednoje -
Benedykt Czarski 04.08.1893 Częstochowa Kap. rez. WP, Szpit. Okreg. Przemyśl /Lekarz z Sosnowca 1940 Katyń -
Aleksander Czekaj 05.12.1910 Zawiercie Ppor. oficer rez. WP, 60 pp /Ekonomista 1940 Katyń -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

Ć

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Stanisław Ćwięk ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Andrzej Ćwikliński 16.11.1888 Sosnowiec policjant, st. przodownik PP w Sosnowcu 1940 Miednoje nr 2331

D

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Stanisław Dela 09.10.1906 Sosnowiec Oficer rez. WP, 3 p. ułanów / inżynier rolnik 1940 ? nr 2456
Edmund Karol Derlatko 01.11.1895 Sosnowiec Policjant, przodownik PP 1940 Miednoje nr 2503
Jan Dobiecki ??.1886 Sosnowiec Policjant, st. przodownik PP, komendant post. w Będzinie 1940 Miednoje -
Bronisław Domagała ??.10.1909 Zawiercie Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Tadeusz E. Domagała 20.08.1913 Będzin Zawodowy oficer WP, porucznik 23 PAL 07.04.1940 Katyń -
Teodor Władysław Drabarek 15.12.1892 Przedecz Kapitan, ofic. rez. WP / Lekarz i Radny w Zawierciu 1940 Charków -
Dominik Dudek ??.1913 Włodowice Policjant, przodownik PP w Koziegłowach 1940 Miednoje -
Jan Dudek 30.12.1885 ???? Policjant, st. przodownik PP, kom. III Kom. w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Marek Dudek 17.03.1899 Jeziorowice Policjant, przodownik PP w Zawierciu 1940 Miednoje -
Juliusz Dunaj 24.09.1889 ???? Kapitan, ofic. rez. WP/ Lekarz z Będzina 1940 ? -
Kazimierz Dyja 02.03.1907 Dąbrowa Górnicza Podporucznik, ofic. rez. WP/ tech. budowlany 1940 ? -
Stefan Dyszy 10.11.1901 Sączów Posterunkowy PP, służba; pow. będziński, Sosnowiec 1940 Miednoje -
Stanisław Dziewięcki 02.05.1897 Jasień Policjant, st. posterunkowy PP, Post. w Ząbkowicach 1940 Miednoje -
Jan Dziębor 13.12.1899 Zawiercie Policjant, starszy posterunkowy PP 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

E

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Jerzy Erenfejcht 07.11.1911 Michałowice Policjant, posterunkowy PP, I Komis. w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Eugeniusz Eljasiński 30.09.1902 Sosnowiec fotogrametra, WIG 1940 ?Charków nr 3074
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

F

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Jan Fijołek 14.06.1899 Zawiercie Policjant, st. przodownik PP PP 1940 Miednoje -
Stanisław Fonfara 29.04.1900 ???? Policjant, st. posterunkowy PP w Czeladzi-Piaskach 1940 ? -
Edmund Fryst ??.1890 ???? Policjant, rezerwa konna PP w Sosnowcu 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

G

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Antoni Galas 13.01.1915 Koryczany Podporucznik, oficer rezerwy WP / Technik Mechanik 1940 ? -
Kazimierz Gałkowski ??.???? ???? Podpor. ofic.rez.,75 pp/urzędnik Fabryka Papieru, Myszków 1940 ? -
Henryk St. Garstka 06.05.1913 Sosnowiec Podporucznik of. rez. WP. 73 pp / Nauczyciel z Sosnowca 1940 Katyń nr 3585
Franciszek Gawłowski 24.03.1897 Kraków Podpor. rez. WP,1 papl / Nauczyciel w Sosnowcu 1940 ? -
Czesław Gąsiorowski ??.1908 ???? Podpor. of. rez. WP/ mieszkaniec Dąbrowy Górniczej 1940 ? -
Rudolf Geyer 21.10.1897 Ostrów Major, of WP, dowódca baonu ON Zawiercie 1940 Charków -
Józef Gierszewski 29.06.1904 ???? Policjant, posterunkowy PP w Sosnowcu 1940 ? -
Jan Głąb 11.03.1888 ??? Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Wacław Gorgoń ??.09.???? Sosnowiec Policjant, przodownik PP w Zawierciu 1940 Miednoje -
Józef Gosiński ??.1899 Parzęczew Policjant, posterunkowy PP w Zawierciu w 1939 r. 1940 Miednoje -
Kazimierz Górny 03.03.1901 ???? Policjant, posterunkowy PP w Sosnowcu, w dzielnicy Niwka 1940 ???? -
Józef Grzebieluch 14.03.1890 Ogrodzieniec Policjant, st. posterunkowy PP w pow. będzińskim 1940 Miednoje -
Jan Gubała 09.06.1907 Sosnowiec Podporucznik of. rez. WP. 74 pp / Nauczyciel z Zawiercia 1940 Katyń -
Bolesław Guzik 09.05.1894 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP, 1940 Miednoje nr 4487
Ignacy Gzieło 13.10.1891 Kromołów Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

H

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Franciszek Herchold ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Wacław Hirszberg 14.12.1910 Zawiercie Przodownik SW, podporucznik, of. rez. WP, 25 pp 1940 Charków -
Bolesław Hrut ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Józef Hyla 23.01.1901 Myszków We wrześniu 1939 r w Żandarmerii Wojskowej 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

I

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Stanisław Iłczyk ??.1907 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP w Warszawie 1940 Miednoje -
Tadeusz Iwaszkiewicz ??.???? ???? Podporucznik, ofic. rez. WP, mieszkaniec Sosnowca 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

J

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Józef Jadownicki ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Kazimierz Jagiełłowicz ??.???? ???? Porucznik, ofic. rez WP, 74 pp/handlowiec, kopalnia Czeladź 1940 ? -
Dobiesław B. Jakubowicz 26.07.1911 Żuław oficer rezerwy WP, 11 pp/ mieszkaniec Sosnowca 1940 ? -
Józef Jakubowski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Bolesław Janas 28.07.1901 ???? Policjant, przodownik PP, posterunek w Maczkach 1940 ? -
Tomasz Janczurowicz 07.04.1900 Sosnowiec Policjant, przodownik PP 1940 Miednoje nr 5100
Mirosław Jan Janczykowski 07.09.1914 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 7 pal 1940 Katyń nr 5101
Stanisław Janicki ??.???? ???? ???? 1940 Charków -
Mieczysław Janiszewski 14.05.1905 Sosnowiec Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Antoni Janoska 19.01.1905 Nowa Wieś k. Żarek Policjant, posterunkowy PP, posterunek w Klimontowie 1940 Miednoje -
Stanisław Janoska 13.10.1896 Włodowice Policjant, przodownik PP w Zawierciu 1940 Miednoje -
Mieczysław Feliks Janowski 30.08.1894 Sosnowiec Podpułkownik, ofic. zaw. WP, dowódca 1 pp 1940 Charków -
Stanisław Jarosz ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Władysław Jastrzębski 18.09.1908 ???? Podporucznik, ofic. rez. WP / Inżynier z Sosnowca 1940 ? -
Augustyn Jelonek 06.03.1906 Kraków Podporucznik, ofic. rez. WP /Nauczyciel z Dąbrowy Gór. 1940 Charków nr 5405
Ludwik Eugeniusz Józefowicz 25.08.1894 ???? Policjant, aspirant PP, komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Bolesław Juda 22.04.1905 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 23 baon sap./ Technik 1940 Charków nr 5528
Dawid Jurkowicz 19.04.1885 Haverstraw (USA) Major, ofic. rez. WP/ Lekarz z Zawiercia i Wysokiej 1940 Katyń -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

K

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Stanisław Kaim 07.04.1902 Sączów Policjant, starszy posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Stanisław Kalaga 15.04.1894 Strzemieszyce Policjant, przodownik PP w Strzemieszycach 1940 ? -
Henryk Kalemba ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Wawrzyniec Kałuża ??.1884 Kielce Policjant, posterunkowy PP, m innymi Sączów i Siewierz 1940 Miednoje -
? Kański ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Mirosław Piotr Kapuścik 03.09.1905 Będzin Porucznik, ofic. rez. WP, 3 pułk strzelców podhalańskich 1940 ? -
Stanisław Katolik ??.1900 ??? Policjant, starszy posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Franciszek Kawczak 15.06.1905 Osiek Podporucznik, ofic. zaw. WP, 4 psp/ Nauczyciel z Zawiercia 1940 Katyń -
Piotr Kawka ??.1882 ???? Policjant, st. posterunkowy PP, II komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Aleksander M. Kędzierski 02.01.1897 Sosnowiec Policjant, st. przodownik PP 1940 Miednoje nr 6105
Marian Kędzierski 08.09.1899 Sosnowiec Policjant, przodownik PP 1940 Miednoje nr 6106
Antoni Kędzior 14.12.1894 ???? Policjant, st. przodownik PP w Zawierciu 1940 Miednoje -
Mieczysław Kika ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Walenty Kislinger 05.02.1893 Zawiercie Policjant, przodownik PP, pełnił służbę na kresach wschodnich 1940 Miednoje -
Stanisław Kłosowski 19.09.1895 ???? Policjant, posterunkowy PP, posterunek w Maczkach 1940 ? -
Franciszek Kocela 21.05.1908 Zawiercie Porucznik, ofic. rez. WP, 16 pp / Nauczyciel 1940 Katyń -
Tadeusz Kolisko ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Józef Kołodziejczyk ??.???? ???? Policjant, st. posterunkowy PP, posterunek Czeladź-Piaski 1940 ? -
Roman Kopeć ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Wit Kopeć 18.05.1902 Kidów Policjant, przodownik PP, służył na kresach wschodnich 1940 Miednoje -
Tadeusz Koperski 29.01.1903 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 14 pp / Urzędnik 1940 Katyń nr 6738
Zygmunt Kostrzewski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Jan Kowalczyk 15.03.1904 Będzin Podporucznik, ofic. rez. WP, 84 psp / Nauczyciel 1940 ? -
Jan Kowalczyk 25.05.1908 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP w Pruszkowie 1940 Miednoje -
Mieczysław Kowalski ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Jan Kozłowski 11.08.1904 Zawiercie St. strażnik więzienny SW, pracował w Sieradzu 1940 Miednoje -
Mieczysław Krakowski 05.12.1907 ???? Podporucznik, ofic. rez. WP, 74 pp/ Inżynier z Czeladzi 1940 ? -
Stanisław Kremes 20.03.1895 ???? Policjant, komendant komisariatu w Dąbrowie Górniczej 1940 ? -
Jan Henryk Królikowski ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Roman Krupa 10.01.1909 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP w Irządzach 1940 Miednoje -
Zenobiusz S. Krzyczmonik ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Eugeniusz Kubasik 17.03.1910 Sosnowiec Porucznik, ofic. rezerwy WP 1940 Katyń -
Stanisław Kucab ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Eugeniusz Kucewicz ??.???? ???? Porucznik, ofic. rez. WP, 11 pp/Urzędnik z Będzina 1940 ? -
Stefan Kuczyński 03.07.1899 Kraków Porucznik, ofic. rez. WP/ Pracownik T-wa "Zawiercie" SA 1940 Katyń -
Eugeniusz Kuncewicz 06.01.1908 ???? Ofic. rez. WP /Urzędnik z Będzina, mieszkaniec Czeladzi 1940 ? -
Bolesław Kurniłowicz 12.02.1912 Sosnowiec Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje nr 7910
Stanisław M. Kurowski 14.03.1914 Sosnowiec Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje nr 7915
Emil Kurpiela 01.09.1890 Kromołów Policjant, st. posterunkowy PWŚl. 1940 Miednoje -
Marian Kursa ??.1896 ???? Policjant, przodownik PP w Koziegłowach 1940 Miednoje -
Jan Kuźniak ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Leonard Kwapisz ??.???? Sosnowiec Policjant, podkomisarz PP 1940 Miednoje -
Zbigniew Jan Kwiatkowski ??.???? ???? Podporucznik, ofic. rez. WP / mieszkaniec Czeladzi-Pisków 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

L

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Marian J. Lachowski 14.12.1897 ???? Podporucznik, of. rez.WP /Inżynier w Dąbrowie Górniczej 1940 ? -
Michał Laskowski 10.10.1887 Podhorce Policjant, st.posterunkowy PP, służba; m.innymi w Będzinie 1940 Miednoje -
Lucjusz H. Lasoń ??.???? ???? Podporucznik, of. rez. WP, 11 pp / Urzędnik US w Sosnowcu 1940 ? -
Józef Ledecki 21.02.1901 Zawiercie Policjant, przodownik PP 1940 ?Miednoje -
Wincenty Lipka ??.1898 Ogrodzieniec Policjant, przodownik PP w Częstochowie 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

M

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Ignacy Maciejewski 31.07.1898 ??? Policjant, przodownik PP, komendant posterunku w Gołonogu 1940 Miednoje -
Gracjan Makowski 22.11.1894 Kobylin Policjant, aspirant PP, wydział śledczy w Sosnowcu, 1940 Miednoje -
Jan Malcharek ??.1912 Sośnica Strażnik SW, służył w więzieniu w Sosnowcu 1940 ? -
Piotr Małecki 07.01.1895 Dąbrowa Górnicza Policjant, przodownik PP w Dąbrowie Górniczej 1940 Miednoje -
Adolf Mamelok 21.03.1909 Zawiercie Ppor. oficer rezerwy WP, 13 pp / Lekarz medycyny 1940 Charków -
Tadeusz Z. Mania 17.04.1916 Świnice Warckie Policjant, posterunkowy PP, Kom. pow. w Olkuszu 1940 ? -
Ignacy Marasek 14.11.1900 Sosnowiec Policjant, szeregowy służby pomocniczej PP w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Franciszek Marasz ??.1899 Węgrzynów Stary Policjant, post. PP, ochrona elektrowni w Będzinie 1940 ? -
Edward Marciniak 13.10.1896 Olkusz Policjant, przodownik PP, Komisariat w Kowlu 1940 ? -
Andrzej Marcinów ??.1902 Jamelna Policjant, post PP, służba; powiat będziński, Sosnowiec 1940 ? -
Feliks Markiewicz 18.05.1913 Dąbrowa Górnicza Policjant, post. PP, Komisariat w Samborze 1940 ? -
Jan Markiewicz ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Piotr Martin ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Henryk Marszałek 15.01.1905 Warszawa Policjant, posterunkowy PP w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Józef Marszałek 17.03.1905 Zawiercie Policjant, st. post. PP, woj. wołyńskie, pow krzemieniecki 1940 Miednoje -
Władysław Masłoń (1) ??.1894 Sosnowiec Policjant, st. przodownik PP 1940 Miednoje -
Władysław Masłoń (2) 12.03.1896 Sosnowiec Policjant, przodownik PP 1940 Miednoje -
Ryszard Masłowski 03.04.1909 Wilno Policjant, posterunkowy PP, komisariat w Zawierciu 1940 Miednoje -
Ryszard Masłowski ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Leon Matolski 23.03.1891 Iwanczany Major, oficer zaw. WP, 23 pal w Będzinie 1940 ? -
Jan Matyja 27.12.1900 Wygiełzów Policjant, st. posterunkowy PP, I Komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Stanisław Matyja 25.02.1905 Rokitno Policjant, st. posterunkowy PP, Posterunek w Ogrodzieńcu 1940 ? -
Antoni Matyszkiewicz 19.03.1894 Sosnowiec Policjant, przodownik PP, I komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Czesław Mączyński ??.1907 Warszawa Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Sykstus Mądry 27.03.1896 Sosnowiec Porucznik, oficer WP 1940 Katyń -
Wacław Mądry ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Stanisław Merta ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Władysław Merta ??.1904 Dąbrowa Górnicza Policjant, pos. PP, służba; Kielce, Radom, pow. radomski 1940 ? -
Ryszard Michalski 11.03.1905 Sosnowiec Porucznik, oficer WP, momp. telegr. 15 DP 1940 Charków -
Mikołaj Micuła 05.09.1884 Żarnowiec Policjant, st. przod. PP, komendant Post. w Pabianicach 1940 ? -
Bronisław Milejski 21.08.1911 Siadcza Policjant, posterunkowy PP w Zawierciu 1940 Miednoje -
Stefan Miliński 13.02.1910 Włodowice Ppor. oficer rezerwy WP, saper / Urzędnik 1940 Charków -
Franciszek Mitał ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Ryszard Monsior 08.02.1900 Sosnowiec Porucznik, oficer rez. WP, 2 dyon poc. panc. / Ekonomista 1940 Charków -
Michał Morawiec 26.05.1902 Zawiercie Policjant, PWŚl. 1940 Miednoje -
Wacław Morawiec 13.09.1912 Żarki ???? 1940 ? -
Antoni Morawski ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Józef Muchla 18.03.1894 Wanaty Policjant, przodownik PP, II komisariat Sosnowiec-Sielec 1940 ? -
Józef Musiał ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Piotr Musiał ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Konstanty Muśnicki ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Władysław Myśliwiec ??.???? ???? ???? 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -


Por. rez. Stanisław Malarski s. Józefa i Stefanii z Wąsowiczów, ur. 2 V 1901 w Dąbrowie Górniczej. Uczestnik wojny 1920. Absolwent Pan´- stwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej w Daąbrowie Górniczej. Zawiadowca miejscowej kopalni „Wiesław”. Ppor. od 1928, przydzielony do 5 dyonu tab. Z˙ onaty ze Stefania˛ Z˙ yłkówna˛, bdd. CAW, AP 5461, OPWI 35/4437; MiD WIH, L.W. 025/1 z 9 IV 1940.

Do sprawdzenia jaka Dąbrowa? Post. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Dominika i Zofii, ur. 20 X 1907 w Dąbrowie. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia ³em do Kdy Woj. w Poznaniu. Po ukoñczeniu 21 III 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. We wrzeoeniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Żninie. L. 023/

Do sprawdzenia jaki Sarnów ? Stefan Matacz St. post. PP Stefan MATACZ s. Jana i Rozalii, ur. 19 IX 1900 w Sarnowie. We wrzeoeniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.wKrasnymstawie. Odzn. MPzaW, MDzON. L. 027/4 (85), 5648. 555

N

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Henryk Nalberski 21.01.1898 Pawłów Policjant PP, służba m.innymi w Niegowej i Żarkach 1940 Miednoje -
Stanisław Nawrocki ??.1888 Wymysłow Policjant, st. przodownik PP, służba m.in w Tarnopolu 1940 Miednoje -
Stanisław Nocoń 14.05.1892 Łobzów Policjant, posterunkowy PP, komisariat w Ogrodzieńcu 1940 Miednoje -
Henryk Noszczyk 06.07.1896 Żarki Podporucznik, of. rez. WP / adiunkt kliniki UW 1940 Katyń -
Adam Nowak 09.06.1901 Sosnowiec Policjant st. posterunkowy PWŚl., służba od 1938 na Zaolziu 1940 Miednoje -
Bolesław Nowak 18.04.1883 Warszawa Policjant, podkomisarz PP, służba w Będzinie i Sosnowcu 1940 Miednoje -
Jan Nowak 20.07.1899 Udórz Policjant, st. posterunkowy PP w Zawierciu i Irządzach 1940 Miednoje -
Jan Nowakowski 19.01.1897 Popławy Policjant, st. posterunkowy PP,służba m.in. w Szczekocinach 1940 Miednoje -
Tadeusz Stefan Nowakowski 22.11.1911 Sosnowiec Pporucznik, of. rez. WP, 1pp Leg., KOP / Nauczyciel 1940 Miednoje -
Henryk Nowicki 29.05.1907 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP, słżba m.in. w Stanisławowie 1940 Miednoje -
Jan Nowicki ??.1899 ???? Strażnik SW, od 1929 pełnił służbę w więzieniu w Sosnowcu 1940 Miednoje ?
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -
  • Który Wymysłów ? - St. przod. PP Stanisław Nawrocki s. Józefa, ur. w 1888 w Wymysłowie. 29 I

1932 przeniesiony z policji m.st. Warszawy do woj. tarnopolskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Tarnopolu. L. 037/3 (55), 823.

O

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Jan Obst 02.12.1889 Łęczyca Policjant, przodownik PP, III Komis. w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Boguchwał Stanisław Ogłaza 22.03.1898 Sosnowiec Major, oficer zawodowy WP, 4 pp Legionów 1940 Katyń -
Leon Oleksiak 13.03.1904 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP 1940 ? -
Stefan Oleksiak 17.06.1908 Bukowno Policjant, posterunkowy PP 1940 ? -
Mieczysław Julian Olszewski 31.12.1899 Dąbrowa Górnicza Policjant, przodownik PP 1940 ? -
Stefan Antoni Olszewski ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Stefan Ordon 02.10.1899 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP, służba w pow. będzińskim 1940 Miednoje -
Michał Ornatkiewicz 20.09.1893 Opatów Porucznik, ofic. rez. WP/Inżynier i nauczyciel w Dąbrowie Gór. 1940 ? -
Stanisław Orzechowski 13.01.1892 Glew Policjant, przodownik PP, II komis. w Sosnowcu 1940 ? -
Józef Orzeł 26.09.1895 Wola Wrzeszczowska Policjant, przodownik PP, służba w pow. będzińskim 1940 ? -
Roman Osiński 09.02.1895 Dąbrowa Górnicza Policjant, st. posterunkowy PP, służba w pow. będzińskim 1940 ? -
Zygmunt Ostrowski 29.09.1906 Dąbrowa Górnicza Podporucznik, ofic. rez. WP, 23 pal /Inżynier leśnik 1940 ? -
Aleksander Otto 02.05.1891 Dąbrowa Górnicza Podporucznik, ofic. rez. WP / Nauczyciel 1940 Katyń -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

P

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Mieczysław Leon Pajchel 08.04.1890 Piotrków Tryb. Porucznik, ofic. rez. WP, 27 pp/Lekarz z Sosnowca 1940 Charków nr 10998
Stanisław Pałka ??.1902 Zawiercie Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Andrzej Pałyga 12.11.1888 ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Będzinie 1940 ? -
Julian Pardela ??.1909 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Wiktor Pawelec 05.03.1893 ???? Podporucznik, ofic. rez. WP/ Inżynier z Sosnowca 1940 ? -
Antoni Pełka 04.01.1896 Niezdara Kapitan, zaw.oficer WP, 43 pp 1940 Katyń -
Stanisław Pietraszek ??.1896 Bochnia Policjant, st. przodownik PP, komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Eugeniusz Juliusz Piotrowski 07.02.1895 ???? Kapitan, ofic. zaw. WP, 23 pal w Będzinie 1940 ? -
Władysław Pitek 15.08.1898 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP /Nauczyciel w Niegowej 1940 Katyń nr 11697
Lech Józef Piwowar 07.02.1909 Kraków Porucznik rez. WP, 73 pp w Katowicach / poeta, literat 1940 -
Leon Lucjan Plutecki 01.11.1897 Szczodrkowice Policjant, przodownik PP, służba m.in. Zawiercie 1940 Miednoje -
Julian Pogoda 22.05.1909 Sławków Podporucznik, ofic. rezerwy WP, 74 pp / Nauczyciel 1940 Katyń -
Franciszek Polak ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
płk ? Popławski ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) (Wysoka) 1940 ------- -------
Bolesław Przechera ??.1910 ???? Policjant, st. posterunkowy PP, komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Edward Przybyła ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Wacław Przybyła ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Edward Ptaszyński 01.01.1895 Zawiercie Chorąży, 23 pp 1940 Katyń -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

R

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Wiesław J. Rakowski 23.05.1909 Sosnowiec Podporucznik, oficer rezerwy WP, 1940 Katyń -
Eugeniusz Jan Róg 24.10.1908 Sosnowiec Porucznik, ofic. rez. WP, 24 pp / Handlowiec z Sosnowca 1940 Katyń -
Jan Rudawski 13.08.1911 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 75 pp/ Handlowiec z Sosnowca 1940 ? -
Jan Rybicki 08.04.1896 ???? Podporucznik, ofic. rez. WP, 11 pp/mieszkaniec Dąbrowy Gór. 1940 ? -
Tadeusz Rzewuski ??.???? Dąbrowa Górnicza zatrudniony w Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

S

Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Franciszek K. Sałaciński ??.1907 ???? Policjant, st. posterunkowy PP w Dąbrowie Górniczej 1940 ? -
Leon Sarniak ??.1903 Zawiercie Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Wilhelm S. Schimsheimer ??.???? ???? Podporucznik, ofic. rez. WP, 75 pp /Nauczyciel zToporowic 1940 Katyń -
por. Wilhelm Schimsheimer ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) szkoła Rokitno 1940 ------- -------
Feliks Schindel ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Władysław Stefan Sebyła 06.02.1902 Kłobuck Podporucznik, ofic. rez. WP, 73 pp / mieszkaniec Będzina 1940 - -
Eustachy Serkes ??.1901 Lwów Podporucznik, ofic. zaw. WP / Nauczyciel z Zawiercia 1940 Katyń -
Tadeusz Siemiński 16.09.1908 Sosnowiec Policjant, radiotelegrafista w Komendzie Woj PP w Tarnopolu 1940 Miednoje nr 13392
Marian Roman Skibiński 15.08.1893 Sosnowiec Policjant, nadkomisarz Straży Granicznej 1940 Miednoje -
Władysław Skowroński 01.01.1894 ???? Policjant, st. przodownik PP, komisariat w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Józef Skuza 24.08.1899 Kargów Policjant, st. posterunkowy PP, służba w pow. będzińskim 1940 Miednoje -
Jan Skwarek 27.03.1902 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Stanisław Skwarek 17.04.1906 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 5 baon sap./Technik 1940 Katyń -
Franciszek Słota 24.05.1904 Sosnowiec Policjant, posterunkowy PWŚl. 1940 Miednoje -
Wacław Służałek 23.03.1906 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 5 baon sap./Technik bud. 1940 Charków -
Władysław Sobieraj ??.???? ???? Oficer rezerwy WP / Nauczyciel z Sosnowca 1940 ? -
Roman Stachański 16.03.1908 Sosnowiec Porucznik WP, dca, 59 komp. most. kolej. 1940 Charków -
Wacław Stasiak ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Stanisław Stefanowski 06.01.1902 Sosnowiec Porucznik, ofic. rez. WP, 5 pal/ dyr. "Azot" Jaworzno 1940 Charków -
Karol Stelmach ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Stanisław Stępień 07.04.1903 ???? Policjant, st. posterunkowy PP, komisariat w Sosnowcu 1940 ? -
Roman Stolarski 27.12.1898 Zawiercie Policjant, przodownik PP 1940 Miednoje -
Szczepan Stradowski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Konstanty Leon Strzelecki 10.03.1886 Kawęczyn Policjant, nadkomisarz PP, służba w Zagłębiu Dąbrowskim 1940 ? -
Jan Suchan 27.11.1904 Częstochowa Policjant, przodownik PP, posterunek w Żarkach 1940 Miednoje -
Józef Suder ??.1908 ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Sosnowcu 1940 ? -
Antoni Sularz 23.10.1901 Stara Huta Podporucznik ofic. rez. WP, 27 pp /Nauczyciel z Kromołowa 1940 Katyń -
Marian Szczerba ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Władysław Szkop 07.04.1903 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Jan Witold Szkup 05.03.1910 ???? Podporucznik, ofic. rez. WP /Lek. weterynarz z Dąbrowy Gór. 1940 ? -
Jan Szulc 27.05.1891 Sosnowiec Policjant, przodownik PP 1940 Miednoje nr 15040
Jan Szydło 20.10.1889 Ożarowice Policjant, starszy posterunkowy PP, w Zawierciu i Niegowej 1940 Miednoje -
Zdzisław Szymankiewicz 26.05.1896 Sosnowiec Podporucznik, ofic. rez. WP, 10 pal / Prawnik 1940 Katyń -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

Ś

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Wincenty Świgoń 15.03.1907 Osiek Policjant, posterunkowy PP, pow. będziński i zawierciański 1940 Miednoje -
Józef Świątecki 06.07.1897 ???? Policjant, st. posterunkowy PP, komisariat w Dąbrowie Gór., 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

T

Cmentarz wojenny w Katyniu - Muzeum (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu - Muzeum (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Henryk St. Taczanowski 31.10.1899 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje nr 15415
Stanisław Tajer 20.09.1889 Sączów Policjant, starszy posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Józef Icek Talerman 17.07.1893 pow. będziński Podporucznik, ofic. rez. WP / Prawnik 1940 ? -
Stanisław Taranek 02.02.1900 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje nr 15442
Stanisław Targowski 27.04.1893 Zawiercie Major, oficer zawodowy WP 1940 Charków -
Włodzimierz Trojan 23.05.1901 pow. opatowski Podporucznik, ofic. rez. WP/Nauczyciel; Będzin i Sosnowiec 1940 ? -
Wacław Truchliński ??.???? ???? Podporucznik, ofic. rez. WP/ bankowiec z Sosnowca 1940 ? -
Stanisław Tuora 31.10.1903 Zawiercie Porucznik, ofic. rez. WP / Lekarz z Sosnowca 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

U

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Marcin Umiński ??.1889 Sosnowiec Policjant, przodownik PP, komisariacie w Będzinie 1940 Miednoje -
Jan Urban ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

W

Cmentarz wojenny w Katyniu - Muzeum (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu - Muzeum (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Jan Wacowski 22.05.1897 Sosnowiec Porucznik, oficer WP, 1 dyon tab. 1940 Charków nr 15999
Edward Franciszek Walczak 04.10.1911 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP, 1940 Miednoje -
Stanisław Walo ??.???? ???? ???? 1940 Katyń -
Feliks Wcisło 03.01.1902 Kromołów Porucznik, ofic. rez. WP, 6 baon sap./ Urzędnik 1940 Katyń -
Eugeniusz Wejmer ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Mieczysław Władysław Welfe 20.03.1899 Kolbuszowa Porucznik, ofic. rez. WP / Lekarz z Sosnowca 1940 ? -
Antoni Wieczorek 14.05.1905 Sosnowiec Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Stanisław Wieczorek ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Wawrzyniec Więckowski 14.08.1902 ???? Policjant, przodownik PP w Będzinie 1940 Miednoje -
Czesław Wilczak 03.07.1894 Sosnowiec Policjant, przodownik PWŚl. w Karwinie na Zaolziu 1940 Miednoje -
Seweryn Wilk 05.03.1910 Będzin Kapitan, ofic. zaw. WP, dowódca placówki KOP 1940 ? -
Henryk Wiśniewski 03.05.1906 Sosnowiec Policjant, st posterunkowy PP 1940 Miednoje nr 16637
Konrad Wiśniowski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Stefan Edward Witulski 16.02.1894 Strzemieszyce Major, ofic. zaw. WP, rzeczoznawca uzbrojenia COMiU 1940 ? -
Bolesław Wizor 18.03.1905 Chruszczobród Kapitan, ofic. zaw. WP, prokurator wojskowy 1940 Katyń -
Kazimierz Włodarczyk ------- -------- źródło; 100 lat parafii w Łazach (str. 259) 1940 ------- -------
Zygmunt N. Wojciechowski 04.09.1905 ???? Podporucznik Marynarki Wojennej/PKU w Sosnowcu 1940 ? -
Władysław Wojtasiński 05.12.1897 Sosnowiec Policjant, st. posterunkowy PP 1940 Miednoje nr 16842
Jan Wojtkowski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Stanisław Wolski 24.11.1900 ???? Policjant, posterunkowy PP w Sosnowcu 1940 Miednoje -
Eugeniusz Woźniak 02.05.1913 Wadowice Podporucznik, ofic. rez. WP, 11 pp / Nauczyciel z Żelisławic 1940 Katyń -
Zygmunt Woźniak 04.11.1905 Brzostek Podporucznik, ofic. rez. WP, 27 pp / Nauczyciel z Żarek 1940 Katyń -
Józef Wójcicki ??.1901 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP 1940 Miednoje -
Stanisław Wójcik 31.03.1896 ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Będzinie 1940 Miednoje -
Stanisław Wójcik ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 ? -
Władysław Wziątek ??.05.1890 ???? Policjant, posterunkowy PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

Z

Cmentarz wojenny w Katyniu - Muzeum (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
Cmentarz wojenny w Katyniu - Muzeum (autor zdjęcia: Dariusz JUREK)
IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Lucjan Zajdel ??.1907 Zawiercie Policjant, posterunkowy PP w woj. wołyńskim 1940 Miednoje -
Adam Zambrzuski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Józef Zarębski ??.???? ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Czeladzi 1940 Miednoje -
Adam Zembrzuski ??.1909 ???? Policjant, funkcjonariusz PP w Dąbrowie Górniczej 1940 ? -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -
Adolf Zygmański 10.02.1896 Kromołów Przodownik SW 1940 Miednoje -
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

Ż

IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. MIEJSCE UR. FUNKCJA / ZAWÓD ZM. MIEJSCE KPWP
Antoni St. Żarski 29.05.1895 Dąbrowa Górnicza oficer zawodowy WP,Dowództwo Broni Pancernej w Warszawie 1940
Ryszard E. Żukowski 24.01.1906 Sosnowiec Kapitan, oficer zawodowy WP, WIG 1940 Charków nr 17898
--------- ??.???? ???? ???? 1940 ? -

Galeria

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Opracowanie i redakcja hasła: Dariusz JUREK

Zdjęcia współczesne: Dariusz JUREK