Gromada Okradzionów

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Okradzionów – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] (praktycznie gromady rozpoczęły funkcjonowanie od stycznia 1955 roku) do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972[3] [4].

Gromadę Okradzionów z siedzibą GRN w Okradzionowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim i województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Kuźniczka Nowa i Okradzionów z przysiółkiem Rudy Okradzionowskie oraz przysiółki Rudy Łaznowskie i Wypaleniska z dotychczasowej gromady Łazy ze zniesionej gminy Łosień w tymże powiecie, a także oddziały leśne nr nr 35-44 z Nadleśnictwa Gołonóg[5]. Dla gromady ustalono 13 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1962 do gromady Okradzionów włączono obszar zniesionej gromady Błędów [7].

Gromada istniała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy administracyjnej[8].

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [9]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [10] [11].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi -Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., nr 10, Poz. 54)
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych -Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr 8, Poz. 35)
 7. Uchwała Nr 20/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 4 października 1961 r. (zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 511/61 z dnia 28 listopada 1961 r.) w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie katowickim - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 64
 8. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa 1971
 9. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 10. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 11. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego