Gmina Łosień (powiat będziński)

Z WikiZagłębie
Mapa obszaru gminy Łosień w latach 1927 - 1939
Mapa Powiatu będzińskiego w latach 1867 - 1914

Gmina Łosień – dawna gmina wiejska, utworzona w 1865 roku która istniała do końca 1954 roku oraz od 1 stycznia 1973 roku do 26 maja 1975 roku [1]. Siedzibą władz gminy był Łosień (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej). Z chwilą powstania w 1865 roku gmina wchodziła w skład powiatu olkuskiego, guberni radomskiej. W 1866 roku powstałą gminę włączono w obszar nowopowstałego powiatu będzińskiego, a wprowadzona reforma administracyjna Królestwa Polskiego 1 stycznia 1867 roku powiązała gminę Łosień z nowoutworzoną gubernią piotrkowską[2] W skład gminy weszły wsie: Błędów, Górki, Kuźnica Błędowska, Łazy, Łęka, Łosień, Okradzionów, Trzebyczka, Tuczna Baba (obecnie Tucznawa)[3]. W latach 1915-1918 gmina wchodziła w skład powiatu dąbrowskiego, a w latach 1919 - 1939 w skład powiatu będzińskiego i województwa kieleckiego. W skład gminy wchodziły wsie: Błędów, Górki, Kuźnica Błędowska, Kuźniczka Nowa, Łazy, Łęka, Łosień, Okradzionów, Tuczna Baba, Trzebyczka.

W czasie II wojny światowej gmina wchodziła w skład powiatu będzińskiego i prowincji górnośląskiej z siedzibą w Katowicach. Po zakończeniu działań wojennych przywrócony został podział administracyjny sprzed wybuchu II wojny światowej. Jednak na podstawie dekretu Rady Ministrów z lipca 1945 roku z województwa kieleckiego wyłączono powiaty będziński i zawierciański i włączono je do województwa śląsko-dąbrowskiego (śląskiego) [4] a następnie stalinogrodzkiego, śląskiego, katowickiego. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 12 września 1953 roku z gminy Łosień wyłączono wieś Trzebyczka i włączono ją do gminy Łazy w powiecie zawierciańskim [5].

W wyniku kolejnej reformy administracyjnej 31 grudnia 1954 roku gmina została zlikwidowana a w jej miejsce powstały cztery gromady tj. Błędów, Łosień, Okradzionów, Tuczn Baba. Gmina została reaktywowana 1 stycznia 1973 roku w powiecie będzińskim i województwie katowickim [6] w wyniku zlikwidowania gromad Łosień i Okradzionów w funkcjonujących granicach, a z połączenia obszarów wchodzących w ich skład powstała ponownie zbiorowa gmina Łosień, która składała się z siedmiu sołectw tj. Błędów, Kuźniczka Nowa, Łazy, Łęka, Łosień, Okradzionów i Rudy [7]. Likwidacja gminy Łosień nastąpiła w 1975 roku, gdy z dniem 27 maja 1975 roku, cały obszar gminy Łosień został włączony do miasta Ząbkowice [8].


Przypisy

  1. Kulej G.: Łosień. [w] Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom II Dzielnice miasta. Dąbrowa Górnicza 2016, s. 491, 500.
  2. Postanowienie z 17 (29) września 1866, ogłoszone 5 (17) stycznia 1867 (Dziennik Praw, rok 1866, tom 66, nr 219, str. 279)
  3. Kulej G.: Łosień. [w] Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom II Dzielnice miasta. Dąbrowa Górnicza 2016, s. 491, 492.
  4. Dziennik Ustaw 1945, nr 27, poz. 167
  5. Dziennik Ustaw 1953, nr 41, poz. 188
  6. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
  7. Uchwała Nr XX/99/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie katowickim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 1972 r., Nr. 12, Poz. 103)
  8. Dziennik Ustaw 1975, nr 15, poz. 88