Ulica Zamkowa (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Ulica Zamkowa w Sosnowcu – ulica Sielca [1, 2].

Jej zalążek stanowił trakt istniejący już w połowie XIX stulecia. Obecną nazwę nadano przy ustalaniu nazw ulic w utworzonym Mieście: Zamkowa / Schlossstrasse (1904), Zamkowa, Schlossstrasse (1940), Zamkowa. Na przestrzeni dekad uległ zniekształceniu głównie jej wschodni fragment [1-17].

Pierwotnie biegła spod Zamku na południowy wschód; krzyżując się z ulicą Gabriela Narutowicza (Ренард / Renrdowska / Renardstrasse / Prezydenta Gabriela Narutowicza / Graf Renard Strasse / Gabriela Narutowicza / Ludwika Waryńskiego) rozgałęziała się, przecinając rozległe tereny pola górniczego [1-4, 10-12].

W następstwie przeobrażeń tej części Sielca uległa ekspansji w kierunku południowym, łącząc się z ulicami Szkolną oraz Sielecką [10-17]. Do naszych czasów zachowało się niewiele rycin lub fotografii przybliżających dawny wygląd analizowanej ulicy [1-4, 6-9, 18-22].

Pierwotny przebieg we fragmencie wschodnim został utrwalony w postaci ulicy Aleksandra Janowskiego. Zachowany jest nadto jako droga dojazdowa do garaży zlokalizowanych przy skarpie nad ulicą 3 Maja (rejon zbiegu ulic Generała Mariusza Zaruskiego, Kombajnistów oraz Małe Zagórze) [1-5, 9-17].

Istotne budynki i obiekty

Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. A. Makarska. Dzielnice Sosnowca – Sielec. Informator do wystawy. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2011.

4. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

5. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 4. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1998.

6. J. Walczak (red.). Zagłębie Dąbrowskie zanim powstało. Od pradziejów do końca XVIII wieku. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2007.

7. T. Szczepanek. Zamek Sielecki. Wyd. I. Dikappa. Sosnowiec 2005.

8. R. Bryła. Zamek Sielecki w Sosnowcu. Rys historyczny. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2013.

9. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

10. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

11. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

12. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

13. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

14. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

15. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

16. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

17. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

18. D. Kmiotek. Sosnowiec. Spacerownik historyczny. Wyd. II. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2015.

19. T. Kostro. Zagłębie, którego nie ma. Będzin, Czeladź, Dąbrowa, Sosnowiec. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2017.

20. D. Kmiotek. Pozdrowienia z Zagłębia. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza.

21. D. Kmiotek. Sosnowiec 1902. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza.

22. D. Kmiotek. Sosnowiec. Pałace. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza.