Józef Liszka

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Imię i nazwisko Józef Liszka
Data i miejsce urodzenia 19 listopada 1930
Krzykawa (gm. Bolesław)
Data i miejsce śmierci 14 lutego 2019
Krzykawa (gm. Bolesław)
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi,
"Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski"

Józef Liszka - (ur. 19 listopada 1930 r. w Krzykawie, zm. 14 lutego 2019 r. w Krzykawie) miłośnik regionu, autor wielu artykułów i książek opisujących region. Był członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich, Oddział Będzin.

Życie prywatne

Ożenił się z Gabrielą i posiadał dwóch synów: Andrzeja i Tomasza (żona Gabriela zmarła w 1988 r.). Jego hobby to rzeźba i ogrodnictwo. Mieszł w Krzykawie k/Bukowna

Szkoła i kariera zawodowa

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w 1972 roku (był inżynierem mechanikiem o specjalności budowa maszyn i urządzeń hutniczych metali nieżelaznych) oraz Studium Gospodaroania i Zarządzania w Przemyśle (1964 r.).

Pracował w: Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie od 1952 r. - do 1954 r. (na nakazie pracy), później w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie (kolejno na stanowiskach: kierownika Działu Zbytu i Transportu, mechanika wydziałowego Huty Tlenku Cynku i Zakładu Ołowiu, inżyniera Wydziału Badawczo-Doświadczalnego, kierownika Warsztatów Remontowo-Mechanicznych, zastępcy Głównego Energo-Mechanika). W Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Metali Nieżelaznych w Piekarach, w latach 1979-1982 był dyrektorem technicznym i naczelnym. Ponownie wraca do ZGH "Bolesław", jako kierownik wykonawstwa inwestycyjnego. Od 1990 roku przeszedł na emeryturę.

Od tego czasu jest półetatowym pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławiu na stanowisku instruktora do spraw historii.

Działalność społeczna

O działalności społecznej świadczą prace, przez dwie kadencje, w Radach Narodowych, dwie kadencje jako ławnika sądu w Olkuszu; ,osiemnaście lat pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Techniki i Racjonalizacji w ZGH "Bolesław", był też przewodniczącym koła Bolesławskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i przewodniczącym Koła Miłośników Historii Bolesławia i okolicy (od 1984 r. do dzisiaj). Obecnie należy do Stowarzyszenia Mediów Polskich, jako redaktor naczelny dwumiesięcznika "Korzenie", wydawanego od 1997 roku przez GOK w Bolesławiu. Jest członkiem Rady Fundacji "Pracownia Inicjatyw Regionalnych" w Bukownie.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Srebrna Odznaka "Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego"
  • Odznaka "Zasłużony Pracownik Kombinatu Górniczo-Hutniczego",
  • Odznaka "Racjonalizator Produkcji"

Został także uhonorowany nagrodami: Nagrodą Wojewody Katowickiego za upowszechnianie kultury, za działania kulturotwórcze, popularyzację historii regionu oraz za integrację środowiska społecznego ruchu kulturalnego, Nagrodą Kategorii Drugiej w corocznym "Kon- kursie w zakresie poprawy warunków pracy" nadaną przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zarząd Główny NOT oraz CRZZ (1973 r.).

Otrzymał wiele dyplomów m.in.: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową szkół wyższych, Dyplom Honorowy Zasłużony dla Upowszechnienia Kultury oraz dziesięć innych podobnych dyplomów. W 2004 roku otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Bolesław", a w czerwcu 2007 r. tytuł "Zasłużony dla Miasta Bukowno". Posiada liczne dyplomy za udział w wystawach rzeźby i plenerach plastycznych. Posiada też "Złoty Medal-SALON de MAI 1991" w dziedzinie rzeźby - Liliers-Francja.

Publikacje

W dorobku literackim wydawnictw zwartych posiada ponad 50 pozycji. Ponadto ukazało się ponad 260 artykułów w pismach lokalnych i zawodowych.


Linki zewnętrzne

Bibliografia