14 lutego

Z WikiZagłębie

1574

  • Bogate przyjęcie w Będzinie na cześć wjeżdżającego do Polski Henryka Walezego

1905

  • W budynku Dworca Kolejowego w Sosnowcu odbyła się konferencja na temat strajku powszechnego, zwołana przez gubernatora Arcimowicza. Obradowali zagłębiowscy przemysłowcy. Zaproszeni robotnicy zbojkotowali spotkanie

1939

1954

1994