Huta "Bankowa" (Dąbrowa Górnicza)

Z WikiZagłębie
Huta Bankowa sp. z o.o.
Huta Bankowa sp. z o.o.
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Profil działalności
Dodatkowa informacja
Właściciel
Okres funkcjonowania
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 24
Strona internetowa

Historia

Huta Bankowa - wybudowana została we wsi Dąbrowa w latach 1834-1840 przez Bank Królestwa Polskiego, od którego pochodzi jej nazwa; w 1843 przeszła pod zarząd reaktywowanego Wydziału Górnictwa przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, w 1877 – w ręce kapitału francuskiego; była największym zakładem metalurgicznym w granicach Imperium Rosyjskiego, pierwszą hutą Królestwa Polskiego stosującą w produkcji koks. Jej robotnicy uczestniczyli wielokrotnie w akcjach strajkowych i walkach rewolucyjnych, zwłaszcza podczas rewolucji 1905 roku (m.in strajk w lipcu 1905, kierowany przez Feliksa Dzierżyńskiego). W latach 1952-1990 nosiła nazwę "Huta im. Feliksa Dzierżyńskiego".


Drzeworyt z 1888 r. widok huty
Widok huty przeł. 50;/60'


Wyroby huty

Główne wyroby huty: surówka martenowska, odlewnicza, żelazo i stal walcowane, belki i szyny. walcówka stalowa żelazna, blacha czarna i ocynkowana, obręcze i osie, sztuki kute, akcesoria kolejowe, odlewy żeliwne i stalowe.

Specjalność: wały kolanowe, żerdzie wiertnicze i pompowe, stale szlachetne węgliste i stopowe, stal „Isteg” dla żelazobetonu, stal „Perrin”; stal automatowa, stal resorowa i sprężynowa.

Zatrudnienie

Ilość zatrudnionych w hucie robotników w 1938 r. - 3.600.

Galeria

Na dawnym obrazie (rysunku)

Na dawnej pocztówce

Zobacz też

Bibliografia

Linki zewnętrzne