Gromada Ząbkowice

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Ząbkowice – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972 [3][4]. Gromadę Ząbkowice z siedzibą GRN w Ząbkowicach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim w województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie (Katowicach) z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Antoniów, Bielowizna (z wyłączeniem kolonii Kostury), Wygiełzów i Ząbkowice ze zniesionej gminy Ząbkowice w tymże powiecie; ponadto w skład gromady weszły oddziały leśne nr nr 55-69, 73-81 i 89-95 z Nadleśnictwa Gołonóg[5]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[6]

1 stycznia 1956 gromadę Ząbkowice zniesiono w związku z nadaniem jej statusu osiedla[7] (18 lipca 1962 osiedlu Ząbkowice nadano status miasta[8]; 1 lutego 1977 miasto Ząbkowice stało się częścią Dąbrowy Górniczej, oprócz przyłączonych do Ząbkowic w 1975 roku[9] sołectw Podwarpie, Trzebiesławice, Tuliszów, Warężyn i Wojkowice Kościelne, które włączono do gminy Siewierz[10] [11]).

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [12]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [13] [14].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 35)
 7. Dziennik Ustaw 1955, nr 45, poz. 299
 8. Dziennik Ustaw 1962, nr 41, poz. 188
 9. Dziennik Ustaw 1975, nr 15, poz. 87
 10. Dziennik Ustaw 1977,nr 3, poz. 13
 11. Dziennik Ustaw 1977, nr 3, poz. 15
 12. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 13. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 14. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego