Gromada Porąbka

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Porąbka – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972 [3][4].

Gromadę Porąbka z siedzibą GRN w Porąbce utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim i województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie (Katowicach) z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Porąbka ze zniesionej gminy Kazimierz oraz część dotychczasowej gromady Klimontów (obejmująca ulicę Juliuszowską, ulicę 1-go Maja i przystanek kolejowy P.K.P. Porąbka o powierzchni 18,40 ha) ze zniesionej gminy Zagórze w tymże powiecie; ponadto w skład gromady weszły oddziały leśne nr nr 159-161, 169-178, 185-195 i 238 z Nadleśnictwa Gołonóg [5]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej [6]

Gromada istniała do końca 1955 roku. Z dniem 1 stycznia 1956 gromadę Porąbka zniesiono w związku z nadaniem jej statusu osiedla [7] a 1 stycznia 1967 osiedlu Porąbka nadano status miasta [8]. Kolejna zmiana zaszła gdy 1 stycznia 1973 miasto Porąbka stało się częścią miasta Kazimierz Górniczy[9], a 27 maja 1975 – wraz z nim – weszła w skład Sosnowca[10]).

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [11]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [12] [13].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 35)
 7. Dziennik Ustaw 1955, nr 45, poz. 299
 8. Dziennik Ustaw 1966, nr 52, poz. 318
 9. Dziennik Ustaw 1972, nr 50, poz. 327
 10. Dziennik Ustaw 1975, nr 15, poz. 87
 11. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 12. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 13. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego