Gromada Łagisza

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Łagisza – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] (praktycznie gromady rozpoczęły funkcjonowanie od stycznia 1955 roku) do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972[3] [4].

Gromadę Łagisza z siedzibą GRN w Łagiszy utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim i województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie (Katowicach) z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Łagisza ze zniesionej gminy Łagisza oraz kolonia Jazowe z miasta Grodziec w tymże powiecie[5]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej [6]

Z dniem 29 lutego 1956 do gromady Łagisza przyłączono kolonię Gródków-Pustkowie z gromady Psary (powiat będziński) [7].

31 grudnia 1961 do gromady Łagisza przyłączono przysiółek Stachowe z gromady Psary (powiat będziński [8].

1 stycznia 1969 gromadę Łagisza zniesiono w związku z nadaniem jej statusu miasta [9] a 1 stycznia 1973 Łagisza stała się częścią miasta Będzina [10]).

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [11]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [12] [13].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 35)
 7. Uchwała Nr 11/55 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 31 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gromad podziału na gromady w województwie stalinogrodzkim; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 531 sierpnia 1955 r. dotyczących zmian w podziale administracyjnym na gromady - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 28 marca 1956 r., Nr 2, Poz. 5
 8. Uchwała Nr 22/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 4 października 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz zmiany siedziby gromadzkiej rady narodowej gromady Masłońskie w powiecie myszkowskim, województwie katowickim - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr 13, Poz. 65
 9. Dziennik Ustaw 1968, nr 48, poz. 343
 10. Dziennik Ustaw 1972, nr 50, poz. 325
 11. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 12. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 13. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego